لینک های دسترسی

قومندان امریکایی از افزایش نفوذ ایران در منطقه اظهار نگرانی کرد


جنرال مایک ملن رئیس لوی درستیزهای قوای مسلح ایالات متحده امریکا که ازنیروهای نظامی کشورش درجنوب افغانستان دیدار می نمود یک بار دیگر ایران را متهم به مداخله در امور افغانستان نمود.

مایک ملن که بروز چارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد از نفوذ در حال افزایش ایران در منطقه یاد اورشد.

اقای ملن هم چنان از اخرین محموله سلاح ایرانی یاد اورشد که شب گذشته وارد قندهار شده است اقای ملن در برابر سوالی گفت«باید بگویم که من با سوال شما موافق هستم که ایران در تلاش ازدیاد نفوذ خود در منطقه است از یک طرف این مسئله قابل تعجب هم نیست زیرا ایران یک کشورهمسایه با افغانستان است ولی از سوی دیگر تا جای که من مشاهده کرده ام نفوذ ایران بسیار شکل منفی دارد.

شب گذشته به من در مورد ورود یک محموله اسلحه و مهمات از ایران به قندهار خبرداده شده است.

البته درسال های گذشته نیز درمورد کمک ایران شنیدم بودم اما حالا این نقش و کمک در جهت مخالف افزایش یافته است.

که هم چنان مایه نگرانی مااز افزایش نفوذ انهااست گرچی رئیس لوی درستیز های قوای مسلح امریکا در مورد احتمالات بین ارسال سلاح ایران به قندهار واغاز « عملیات بزرگ امید » که قراراست به زودی دران ولایت اغازشود توضیحات بیشتری نداد اما اظهارات وی در زمانی صورت میگیرد که ناتو ونیروهای افغان اماده گی برای اغازعملیات « امید » در قندهاررا دارند.

اقای ملن این اظهارات براک اوبامارئیس جمهورامریکا را تائید نمود که ریشه های تروریزم در مناطق پاکستان وجوددارد .

وی میگوید طی دوسال گذشته بیشتراز15 باربه پاکستان سفر نموده ومذاکراتی را با مقامات بلند پایه نظامی پاکستان براه انداخته است اقای ملن در حالیکه اعلام نمود پاکستان خود شکار تروریزم گریده است ولی میگوید :آگاه هستم که آنان به طالبان در پاکستان نیز زمینه فعالیت و امکانات رافراهم می کنند و از آنان حمایت می کنند تا به طور فزیکی در امتداد سرحد رفت و آمد داشته باشند تا افغانها و نیروهای بین المللی را به قتل برسانند.

این مسئله را من چندین بار با آنان درمیان گذاشته ام ولی نمی شود که از یک جانب به مشکل رسیده گی شود بلکه هر دو طرف سرحد باید در زمینه کارکنند.

وی گفت :درعین حال بحث های درمورد مصالحه و آشتی و همچنان مذاکره صورت می گیرد که طالبان باید اسلحه شان را به زمین گذاشته و از شبکه القاعده حمایت نکنند به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند و بخشی از آینده افغانستان باشند و نماینده گی از گذشته طالبان نکنند.

جنرال مایک ملن در برابر سوال خبرنگار رادیو اشنا که به نظر وی چی زمانی جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت، در حالیکه ابراز امید واری نمود تا هرچی زودترجنگ درافغانستان ختم شود گفت بسیار مشکل است پیش بینی نماید که پایان جنگ دراین کشورچی زمانی خواهد بود ولی این جنرال بلند پایه امریکائی گفت در حال حاضر در موقعیت بهتری نظامی نسبت به سال های گذشته قرار دارد ویک جا با نیروهای افغان در برابر مخالفان عمل میکنند.

جنرال مایک ملن گفت من بصورت دقیق گفته نمیتوانم که جنگ دوسال یا سه سال را دربر خواهد گرفت ولی ارزوی ما این است که بزودی پایان بگیرد به نظر من به اساس شرایطی که ماداریم نباید القاعده برگشت دوباره داشته باشد وطالبان نباید دوباره بقدرت برسند.

جنرال مایک ملن رئیس لوی درستیز های قوای مسلح امریکا گفت گرچی ما در بسیاری موارد القاعده را به شکست مواجه ساخته ایم ولی نتوانسته ایم ریشه های انرا بکلی از میان برداریم وی در حالیکه موجودیت القاعده را خطری برای غرب وامریکا دانست گفت ما باهم یک جا در هردو طرف سرحد کار میکنیم تا انها را ارمیان برداریم.

XS
SM
MD
LG