لینک های دسترسی

امریکا در شناسایی قاچاقچیان در افغانستان کمک مینماید


خانم میشل لیون هارت، سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده امريکا که در يک سفر رسمى کارى در افغانستان بسر ميبرد، به روز چهارشنبه پس از ديدار از ولسوالى مارجه ولايت هلمند دريک کنفرانس خبرى در مقر سفارت امريکا درکابل شرکت نموده گفت: "اداره مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده ازين پس درحد توان خود، علیه فعاليت شبکه های تجارت مواد مخدر مبارزه کرده در شناسائى و دستگيرى قاچاقچيان کلان مواد مخدر با حکومت افغانستان همکارى ميکند زيرا بقول خانم ميشل، از سال ١٩٨٠ ميلادى به بعد،بيشتر از ٩٠ در صد هيروين در جاده هاى امريکا از همين حيطه و از مزرعه هاى افغانستان بدانجا رسيده است. اکنون اين اداره ميخواهد که به مردم امريکا اطمينان بدهد که ديگر نميگذارد که افغانستان به محل توليد و تدارک هيروين مبدل گردد.

خانم ميشل هارت، دليل موجوديت کارمندان اداره تحت سرپرستى اش را برشمرده گفت:

"ماموريت اولى و اصلى ما، هدف قرار دادن قاچاقچيان کلان جهان ميباشد تا فعاليت شبکه هاى آنان را،اخلال و ازميان برداشته شود و دليل حضور ما در افغانستان نيز همين است که در شناسائى و دستگيرى افراد عمده و برجسته که در انتقال مواد مخدر دست دارند با حکومت افغانستان کمک و همکارى نماييم".

به باور سرپرست اداره مبارزه عليه مواد مخدر امريکا، ميان دهشت افگنى و مواد مخدر رابطه انکارناپذیروجود دارد و پول هاى حاصل شده از تجارت نارواى مواد مخدر، به صورت قطع شورشگرى را تقويتميکند.

به همين دليل است که اکنون يک واحد منظم مشترک اداره مبارزه با مواد مخدر در ولايت هلمند مستقر است تا براى شناسائى و دستگيرى قاچاقچيان عمده مواد مخدر و قطع کردن انتقال پول ناشى از مواد مخدر به شورشيا ن در کنارنيروهاى امنيتى افغان، قوتهاى ائتلاف و نيروهاى دريایى آمريکا فعاليت نمايند.

تا حال درين مبارزه مشترک قوتهاى امنيتى افغان و بين المللى با واحد ارسالى ما همکاريهاى خوب دارند.

خانم ميشل، ازين که افغانستان ازجهت توليد چرس، يک ماده ديگر مواد مخدر ، در دنيا مقام اول را کسب کرده است نگرانى خود را بيان کرد:

"يقينا ما، نگران هستيم. چرس يک مشکل ديگر اين مملکت است ونگرانى ما هم به خاطرى زياد است که بالاتر از ٩٠ در صد هيروين جهان ازين حيطه و ا ز ترياک اين سرزمين ميباشد".

سرپرست اداره مبارزه عليه مواد مخدر امريکا به ادامه اظهارات اش، افزود: از سال ٢٠٠٢ ميلادى ما, درين کشور حضور داريم و هر سال هم موجوديت خود را از لحاظ کمى وکيفى افزايش داده دربلند بردن ظرفيت حکومت، انکشاف دادن پوليس ضد مواد مخدر و همچنان در گسترش حاکميت دولتى در سراسر کشور با حکومت افغانستان همکارى ميکنييم و اين کمکهاى ما، کما کان ادامه دارد.

به موجب اظهارات خانم ميشل ليون هارت، سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا، اين اداره که بيش از ٥٠٠٠ کارمند دارد ٨٠ دفتر در ٦٤ کشور دنيا داشته به سطح بالائ فعاليت ميکند و اکنون در افغانستان با ٩٦ پرسونل که بر اساس قرارداد دوساله فعاليت ميکنند براى تقويت امنيت و ثبات کار ميکنند که ٥٥ تن آنها،با اورگانهاى کشفى و حساس در راستاى شناسائى و دستگيرى قاچاقچيان کلان و عمده مشغول فعاليت اند.

XS
SM
MD
LG