لینک های دسترسی

تعهد پاکستان وترکیه به تقویت پیوندهای اقتصادی


آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان و عبدالله گل، همقطار ترکی اش به تقویت همکاری سیاسی واقتصادی بین کشورهای شان تعهد کردند.

دو رهبر درحالی که بروز پنجشنبه در قصر ریاست جمهوری دراسلام آباد صحبت می کردند افراط گرائی را تقبیح کرده و راه حل مشترک شان برای شکست دهشت افکنی را تکرار کردند.

آقای زرداری گفت دو رهبر درمورد ضرورت تقویت تجارت و سرمایه گزاری در دو کشور به توفاق رسیدند.

مامورین گفتند زرداری، رییس جمهور پاکستان و رییس جمهور ترکیه در مورد ارتباط قطار آهن پیشنهادی پاکستان از طریق ایران به ترکیه را بحث کردند.

زرداری رییس جمهور پاکستان از پیشنهاد ارتباط قطارآهن ٦٥٠٠ کیلومتری اسلام آباد – استانبول و همچنین پروازهای بیشتر بین دو کشور تمجید کرد.

گل، رییس جمهور ترکیه برای دیدار چهار روزه از پاکستان درآن کشور است. رییس جمهور ترکیه در زمانی که او دراسلام آباد است همچنین سند افتخاری پوهنتون قائد اعظم را دریافت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG