لینک های دسترسی

  حکم اعدام بالای رییس امور زنان کنر و همسرش


اینجا محکمه ولایت کنر درشرق افغانستان است تعداد زیادی از مردم با مسولان این ولایت جمع شده اند تا روند محکمه رییس امور زنان ولایت خودرا شاهد باشند.

مرحبا کریمی چند سال میشود که رییس امورزنان این ولایت است ـ اما اکنون بجرم اختطاف وبه قتل رساندن بلقیس سویا عروس خوددربرابر قاضی قرار دارد.

حارنوال مدعی میگوید: که خانم کریمی همراه با شوهرش یکنیم سال قبل بلقیس سنوی خودرا که هنوز نامزد پسر شان بود بدون عروسی به زور به خانه آورده ومانع مکتب رفتنش که تا هنوز درصنف دهم درس می خواند گردید.

احمد شعیب، څارنوال مدعی می گوید: تمام شواهد ی که درمحکمه حاضر بود دلالت بر متهم بودن رییس امور زنان میکرد.

یکتن از شاهدان عینی که از عدم اختطاف دختر توسط رییس امور زنان معلومات میداد بعد از چند لحظه بیهوش شد وبعد از بهوش آمدن از شهادت خود برگشت ـ اما مرحبا کریمی میگوید: که درقتل تنها شوهرش دست دارد.

مولوی محمد طاهر، وکیل مدافع متهم: دراین قضیه فرزند مرحبا کریمی همکار با پدر ومادر ش درکشتن خانمش میباشد. شواهدی که ازسوی ارگانهای امنیتی وعدلی مطرح گردید نشان میدهد که بلقیس مدت زیادی شکنجه داده شده است اما اینکه چرا این خانم جوان شکنجه شده است معلوم نیست - اما غلام غوث همسر رییس امور زنان میگوید: سنوی وی هنگامی که از سوی وی لت وکوب میشد جان داده است.

اما حارنوال مدعی میگوید که شواهد نشان میدهد که هنگام قتل ـ غلام غوث درخانه حضور نداشته است.

مرحبا کریمی اجازه نمیداد تا جسد سنویش به طب عدلی معاینه گردد اما سرانجام قاضی محکمه نتیجه ابتد ایی را اعلان نمود.

حالا این پرسش مطرح میگردد که دستگاه قضایی ولایت کنر از چی وضعیت برخوردار وتا چه اندازه توان قضاوت آنهم بصورت علنی را دارد؟

XS
SM
MD
LG