لینک های دسترسی

حریق یک باب مکتب در ولایت هلمند از اثر انفجار


افراد مسلح طالبان در غرب ولسوالی ګرشک ولایت هلمند یک باب مکتب پسرانه و دخترانه را کاملا با تمام تجهیزات آن حریق نموده اند .

عبدالاحد ولسوال ولسوالی ګرشګ ولایت هلمند ضمن تایید خبر مذکور به رادیو اشنا ګفت:

افراد مسلح مخالف دولت شب ګذشته یک باب مکتب ابتدایه را حریق نموده اند ، که تمام مواد درسی به شمول قرانکریم و کتب دینی کاملا حریق ګردیده اند .

به قول از ولسوال ګرشک در مکتب مذکور اطفال غرب ولسوالی ګرشک اعم از دختران و پسران مصروف درس بودند ولی شب ګذشته مخالفین دولت با آتش زدن مکتب قریه اطفال را از نعمت درس محروم ساختند .

بګفته ولسوال ولسوالی ګرشک ولایت هلمند در مکتب ابتدایه غرب شهرک ګرشک در حدود چهار صد تن از اطفال شامل مکتب بودند ، در ولسوالی ګرشک در ساحات دور از مرکز به دلیل مشکلات امنیتی اطفال و جوانان نیز از نعمت اموزش در مکاتب محروم هستند .

مخالفین دولت تاهنوز مسوولیت حریق مکتب ابتدایه در ولسوالی ګرشک ولایت هلمند را ادعا ننموده اند ولی مسوولین دولت در ولایت هلمند مسوولیت حریق مکتب مذکور را به دوش طالبان مسلح انداخته اند.

به اثر دو انفجار بم های تعبیه شده درکنار جاده دو تن از عساکر نیروهای آیساف در ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان کشته شده اند .

نیروهای آیساف درولایات جنوب غرب افغانستان با انتشار اعلامیه مطبوعاتی تایید نمودند که به اثر انفجار بم کنار جاده در مربوطات ولایات جنوب غرب یک تن از عساکر آیساف کشته شده است .

روزګذشته نیز به اثر انفجار بم کنار جاده در ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان یک تن از عساکر نیروهای ایساف به اساس اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ایساف کشته شده بود .

نیروهای ایساف طبق پالیسی در اعلامیه ها هویت عساکر کشته شده و محل د قیق واقعات را افشا ننموده اند .

به قول مسوولین نیروهای بریتانیه و آیساف در جنوب افغانستان به اثر انفجار بم کنار جاده روز ګذشته در ولایت هلمند یکتن از عساکر نیروهای بریتانیوی کشته شده است ، نیروهای بریتانیوی در ولایت هلمند در مورد مجروحین واقعه دیروزی اظهار نظر نموده اند .

اما قاری محمد یوسف احمدی سخن ګوی طالبان مسوولیت انفجارت بر عساکر ایساف را در ولایت هلمند ادعا نموده و در ضمن ګفته است که به اثر انفجارات دو عراده تانک نیروهای ایساف تخریب و هشت تن از عساکر ایساف کشته شده اند .

ادعایسخن ګوی طالبان مبنی بر کشته شدن هشت تن از عساکر نیروهای آیساف طرف کدام مبع معتبر تایید نګردیده است.

XS
SM
MD
LG