لینک های دسترسی

اختطاف خبرنگار جاپانی در افغانستان


مامورین در توکیو میگویند یک خبرنگار جاپانی در شمال افغانستان اختطاف گردیده است.

کوسوکی تسونیوکا ماه گذشته برای پوشش خبری جنگ در افغانستان وارد آنکشور شد.

هیروفومی هیرانو سکرتر ارشد کابینه جاپان بروز جمعه تأیید مود که خبرنگار ۴۰ سالۀ آنکشور ربوده شده است اما از ارائۀ جزییات خوددای نمود.

XS
SM
MD
LG