لینک های دسترسی

قتل یک رهبر سفیدپوست نژاد پرست درافریقای جنوبی


پولیس در افریقای جنوبی می گوید رهبر سفید پوست نژاد پرست که از سرزمین جداگانه برای سفیدپوستان حمایت می کرد، به ضرب لت وکوب هلاک شده است.

پولیس می گوید «اوجینه تیری بلانچه» در مزرعه خود در شهر «وینترس دراپ» بروز شنبه ظاهرا بر سر یک مناقشه به خاطر دستمزد کشته شده است.

یک زن سخنگوی پولیس می گوید« تری بلانچه» توسط یک مرد 21 ساله و پسر 15 ساله که برای او کار می کرده مورد حمله قرار گرفته است.

او گفت آن دو به پولیس گفتند آنها با «تری بلانچه» به آن دلیل جدل کردند که او به آنها مزد کارشان را نداده بود.

سخنگوی پولیس گفت حمله کنندگان متهم دستگیر شدند و به قتل متهم هستند.

« تری بلانچه » رهبر جنبش مقاومت افریقایی ها بود که نشان مثل نازی های آلمان را داشتند و از ایجاد یک سرزمین سفید پوستان حمایت می کرد.

XS
SM
MD
LG