لینک های دسترسی

کشف مهمات در هرات و کمپاین آگاهی عامه در قندهار


مامورین ریاست امنیت ملی هرات می گویند بیشتر از 3 تن مهمات را از مربوطات ولایت هرات بدست آورده اند.

مامورین ریاست امنیت ملی هرات می گویند روزگذشته یک دیپوی مملو از مهمات انفجاریه را از مربوطات ولسوالی زنده جان این ولایتبدست اورده اند.

در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی هرات آمده است که مامورین این مهمات را ازمنطقه پایگاه شیخ زرد ولسوالی زنده جان در 40 کیلو متری غرب شهر هرات و در مجاورت مرز مشترک ایران و افغانستان کشف کرده اند.

گفته می شوداین مهمات شامل مرمی های میزاییل نوع بی ام 1 با سرگلوله ومقداری ماین و مواد انفجاریه می باشد.

مامورین ریاست امنیت ملی هرات می گویند نیروهای مخالف دولت قصد انجام حملات دهشت افگنی با استفاده از این مهمات در هرات را داشته اند.

به گفته مامورین تا اکنون کسی در این رابطه دستگیر نشده است اما جستجو بمنظور دستگیری نیروهای دهشت افگن در این محل آغاز یافته است.

مامورین ریاست امنیت ملی مقداری از مهمات به دست امده را به خبرنگاران نشان دادند. هرچند این مامورین در مورد کشور سازنده این مهمات اطلاعات ندادند اما مارک اکثر این مهمات با حروف الفبای فارسی و به صورت مخفف بر روی بدنۀ آن حک شده بود که احتمال این که ساخت ایران باشد را تقویت می نماید.

مامورین ریاست امنیت ملی هرات همواره از ذکر نام کشور سازنده مهمات به دست آمده در خبرنامه های خود خودداریمی کنند. واین درحالیست که عساکر پولیس سرحدی افغانستان طی سال گذشته چندین بار خبر از به دست آمدن اسلحه ایرانی در نقاط مرزی مشترک میان دوکشور دادند. ادعای که همواره توسط مقامات ایرانی رد شده است.

در اواخر ماه مارچ روزنامه سندی تایمز بریتانیا در گزارشی از زبان چند فرمانده ناشناس طالبان نقل کرد که با تشدید حملات علیه طالبان در پاکستان آنان به دنبال کسب حمایت در نقاط دیگر باشند. در این گزارش به نقل از چند فرمانده ناشناس طالبان امده است که ایران به طالبان پول پرداخته و برای آنان دوره های اموزش دهشت افگنی را سازماندهی نموده است.

مقامات ایرانی تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند. اما دستگیری چندین محموله مهمات انفجاری در نقاط مرزی مشترک بین ایران و افغانستان در ولایت هرات باردیگر این سوء ظن را تقویت نموده است که ایران به گروه های شورشی درحال نبرد با نیروهای ناتو همکاری تسلیحاتی می کند.

در ولایت کندهار در جریان مبارزه علیه مواد مخدر کمپیان آگاهی عامه در مورد اضرار، استعمال وتولید مواد مخدر با مساعی مشتر ک ریاست معارف ولایت کندهار شورای علما ، ریاست حج و اوقاف ، اطلاعات و فرهنگ و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار در ولسوالی ها مکاتب ، مدارس ، تجمعات بزرگ و مساجد برای آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر تدویر می گردد.

در روند برنامه های آگاهی عامه از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر برای شاگردان لیسه عالی ذکور شهر کندهار توسط نماینده گان ریاست معارف ،شورای علماو و ریاست مبارزه علیه مواد مخدر درمورد اضراراستعمال و تولیدمواد مخدر از نگاه اسلام ،صحت ، اقتصاد و به وجود امدن مشلکلات اجتماعی توضیح و تشریح گردید.

مولوی محمد دین عضو شورای علمایی ولایت کندهار گفت : استعمال تمام انواع مواد مخدر ازنظر اسلام منع می باشد . ارشادات ما برای مردم این است که از تمام چیز های که برای بدن ،خون ، جامعه و عقل مضر باشد، از ان جدآ خود داری نمایند .

منصور احمد یکتن از شاگردان لیسه عالی صوفی صاحب شهر کندهار میگویدتولید مواد مخدر یک تهدید بزرگ برای جوانان و نو جوانان به شمار می رود و اکثر جوانان با خطر اعتیاد مواجه می باشند.ما از جامه جهانی و دولت افغانستان می خواهیم که برای جوانان زمینه اشتغال دایمی را فراهم نمایند. اظهارسپاس می نمایم که جهت آگاهی از عواقب نا گوار مواد مخدر به مکتب ما امده اند ، جوانان باید از این پروگرام های آگاهی عامه استفاده نمایند ، و نباید شکار مواد مخدر شوند .

محمد علم مدیر لیسه عالی صوفی صاحب میگوید به تمام جوانان که شامل معارف هستند روزمره برای شان از طرف معلمین اضرار مواد مخدر بیان می گردد. استادان مضامین دینی موجود می باشند و برای شاگردان در مورد اضرار مواد مخدر معلومات میدهند ، تا از استعمال مواد مخدر جدآ جلوگیری نمایند .

گل محمد شکران ریس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار می گوید در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر فعلا کمپیاین تبلغاتی منع تولید و استعمال مواد مخدر ویا آگاهی عامه در مورد اضرار مواد مخدردر ولسوالی ها مکاتب ،مساجد و در گردهمایی بزرگ ادامه دارد . تلاش می نمایم که برای نسل نو که شاگردان معارف میباشند ،پروگرام های آگاهی عامه را برای ذهنیت دادن سالم به آنها که در آینده به ضد کشت و استعمال مواد مخدر مبارزه جدی نمایند.

به قول شکران در ولایت کندهار با گذشت روز تعداد معتادین افزون می گردد ، اکثر بازگشت کننده گان ازایران به تریاک ، بازگشت کننده گان ازپاکستان به هیرویین و در شهر کندهار تعداد زیادی به چرس معتاد می باشند .

انوش ننگیال یکتن از نماینده گان اطفال وسفیرکشت حلال و سرسبزی به ولایت کندهار مدتی قبلسفر نموده بود وی نیز از اطفال و زارعین ولایت کندهار خواست که به عوض کوکنار کشت حلال را زرع نمایند.

حریق یک باب مکتب در ولایت هلمند و به اثر انفجارات بم های کنارجاده دوتن از عساکر ایساف در جنوب افغانستان کشته شده اند

افراد مسلح طالبان در غرب ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک باب مکتب پسرانه و دخترانه را کاملا با تمام تجهیزات آن حریق نموده اند.

عبدالاحد ولسوال ولسوالی گرشگ ولایت هلمند ضمن تایید خبر مذکور به رادیو اشنا گفت:

افراد مسلح مخالف دولت شب گذشته یک باب مکتب ابتدایه را حریق نموده اند ، که تمام مواد درسی به شمول قرانکریم و کتب دینی کاملا حریق گردیده اند .

به قول از ولسوال گرشک در مکتب مذکور اطفال غرب ولسوالی گرشک اعم از دختران و پسران مصروف درس بودند ولی شب گذشته مخالفین دولت با آتش زدنمکتب قریه اطفال را از نعمت درس محروم ساختند .

بگفته ولسوال ولسوالی گرشک ولایت هلمند در مکتب ابتدایه غرب شهرک گرشک در حدود چهار صد تن از اطفال شامل مکتب بودند ، در ولسوالی گرشک در ساحات دور از مرکز به دلیل مشکلات امنیتی اطفال و جواناننیز از نعمت اموزش در مکاتب محروم هستند .

مخالفین دولت تاهنوز مسوولیت حریق مکتب ابتدایه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را ادعا ننموده اند ولی مسوولین دولت در ولایت هلمند مسوولیت حریق مکتب مذکور را به دوش طالبان مسلح انداخته اند .

به اثر دو انفجار بم های تعبیه شده درکنار جادهدو تن از عساکر نیروهای آیساف در ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان کشته شده اند .

نیروهای آیساف درولایات جنوب غربافغانستان با انتشار اعلامیه مطبوعاتیتایید نمودند که به اثر انفجار بم کنار جادهدر مربوطات ولایات جنوب غرب یک تن از عساکر آیساف کشته شده است .

روزگذشته نیز به اثر انفجار بم کنار جاده در ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان یک تن از عساکر نیروهای ایساف به اساس اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ایساف کشته شده بود .

نیروهای ایساف طبق پالیسی در اعلامیه ها هویت عساکر کشته شدهو محل د قیق واقعاترا افشا ننموده اند .

به قول مسوولین نیروهای بریتانیه و آیساف در جنوب افغانستان به اثر انفجار بم کنار جاده روز گذشته در ولایت هلمند یکتن از عساکر نیروهای بریتانیوی کشته شده است ، نیروهای بریتانیوی در ولایت هلمند در مورد مجروحین واقعه دیروزی اظهار نظر نموده اند .

اما قاری محمد یوسف احمدی سخن گوی طالبان مسوولیت انفجارت بر عساکر ایساف را در ولایت هلمند ادعا نمودهو در ضمن گفته است که به اثر انفجارات دو عراده تانک نیروهای ایساف تخریب و هشت تن از عساکر ایساف کشته شده اند .

ادعای سخنگوی طالبان مبنی بر کشته شدن هشت تن از عساکر نیروهای آیساف طرف کدام مبع معتبر تایید نگردیده است.

XS
SM
MD
LG