لینک های دسترسی

وکلای پارلمان: کرزی تهدید به پیوستن به طالبان را نمود


وکلا در ولسی جرگه افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی با استفاده از یک ملاقات پشت در های بسته بر منتقدین غربی حکومت اش حمله نموده گفت اگر این مداخلات توقف نکند، طالبانبه یک تحریک مشروع مقاومت مبدل خواهند شد.

قانونگزاران میگویند آقای کرزی همچنان گفت اگر فشار خارجی توقف نکند وی با طالبان خواهد پیوست.

بقول چندین تن از اعضای پارلمان افغانستان، آقای کرزی این اظهارات را در جریان یک ملاقات خصوصی با یک گروهی از قانونگزاران بروز شنبه بیان داشت.

رئیس جمهور کرزی طی یک مصاحبه اش با تلویزیون بی بی سی بروز دوشنبه گفت ادعا هایش در مورد مداخله سفارت خانه ها و سازمان های بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری بیستم آگست، حقیقت داشت.

همچنان بروز دوشنبه چندین عضو پارلمان افغانستان گفتند که در جریان ملاقات روز شنبه آقای کرزی گفت

قصر سفیدامروز اظهاراتآقای کرزی مایوس کننده بود اما بیان داشت که ملاقات مجوزۀ بینرئیسجمهور اوباماو آقای کرزیدر ماه آیندهدر واشنگتن هنوز همدر نظر است .

روزنامه اکسپرس واشنگتن تحت عنوان درشتی نوشته است که کرزی تهدید نموده است که به طالبان می پیوندد، فشردهٌ آنرا به توجهٌ شما می رسانیم.

رئیس جمهور کرزی در پایان هفتهٌ گذشته تهدید نمود که اگر فشار های بین المللی در مورد اصلاحات بر وی ادامه یابد، از سیاست دست می کشد، و با طالبان می پیوندد.

کرزی فقط چند روز بعد از آنکه به کمیسیون انتخابات رفت و خارجیان را مسؤل تقلبات انتخاباتی نمود، به روز شنبه یک بیانیهٌ غیر معمول در عقب در های بسته با یکعده از اعضای دست چین شدهٌ پارلمان ایراد کرد.

گرچه اعضای پارلمان اظهارات اخیر وی را گزاف گوئی دانسته اند، ولی تا اندازهٌ مورد جلب توجه قرار گرفته است.

روزنامه می نویسد کرزی که برای حفظ حکومت خود به ده ها هزار قوای ناتو و امریکا ضرورت دارد و بی نظمی در حکومتش روز به روز افزایش می یابد، نمی تواند بدون حملات لفظی بر پشتیبانان خارجی خود، مقامات افغانی را بکار وادار نماید.

فاروق میرنی، نمایندهٌ بخش شرقی ننگرهار از قول آقای کرزی می گوید: اگر فشار های خارجی بروی زیاد شد، شاید با طالبان یکجا شود. میرنی گفت آقای کرزی می گوید بغاوت به مقاومت تبدیل خواهد شد که به گفتهٌ میرنی از شورشیان تعریف مجدد خواهد شد، به این معنی که توجه را بر علیه قوای خارجی معطوف دارند تا سرکشی و تمرد بر علیه حکومت انتخابی.

روزنامه می نویسد که به قول مرنی، حامد کرزی در مورد رد اصلاحات پیشنهادی اش از طرف پارلمان که به وی صلاحیت بیشتر بر کمیسیون انتخابات را میداد، عصبانی بود، و دو بار تهدید نمود که با شورشیان همراه می شود.

روزنامه می نویسد که کرزی نگرانی ها را در مورد اینکه شاید سخنان وی منجر به تیره گی روابط با امریکا شده باشد، رد نمود و گفت که با هلری کلنتن وزیر خارجه امریکا از طریق تیلفون صحبت نموده و در مورد اظهارات خود توضیحات داده است.

رابرت گبس سخنگوی قصر سفید در برابر اظهارات کرزی که در صورت افزایش فشار خارجی با شورشیان همراه می شود، گفت، به نمایندگی از مردم امریکا می گویم که ما بخاطر این گفتار کرزی مایوس و نا راحت هستیم.

XS
SM
MD
LG