لینک های دسترسی

افتتاح تعمیر اداری ولسوالی شیبر


تعمیر اداری ولسوالی شیبر که کار ساختمانی آن به پایه اکمال رسیده بود روز سه شنبه 17 حمل طی مراسمی با حضور حبیبه سرابی والی بامیان افتتاح گردیده مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گفته خانم سرابی این تعمیر با بودجه دوصد و پنجا هزار دالر امریکایی (250000$) از کمک قوماندانی قوای ایالات متحده امریکا و با همکاری تیم باز سازی ولایتی (PRT) بامیان اعمار شده است که در آن امکانات رفاهی لازم در نظر گرفته شده است.

والی بامیان افزود تعمیر پنج ولسوالی دیگر بامیان که بودجه آنها از منابع مختلف تامین گردیده بود پیش از این تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته اند: سه تعمیر ولسوالی کهمرد، پنجاب و ورس با کمک USAID کار شده ، ولسوالی یکه ولنک از بخش تحکیم ثبات کار شده و تعمیرات ولسوالی سیغان و کهمرد هم از بودجه سیرب (قوماندانی قوای نظامی ایالات متحده) و با کمک PRT کار شده اند.

همزمان با آن کار احداث 29 کیلومتر سرک قیر نیز در ولسوالی شیبر ولایت بامیان آغاز شد. بودجه این پروژه که بالغ بر چهار ده میلیون دالر امریکایی میشود نیز به گفته والی بامیان از مدرک کمکهای قوماندانی قوای نظامی ایالات متحده پرداخته میشود.

که ولسوالی شیبر را به شهر ضحاک(دوراهی بامیان میدان وردک) وصل مینماید.

این در حالی است که قرار اظهارات خانم سرابی کار دو سرک دیگر در شرق و غرب بامیان نیز به شدت ادامه دارد. سرک بامیان یکه ولنگ و سرک بغلان بامیان از مسیر دره شکاری:

از سوی دیگر کار سرک بامیان کابل از مسیر دره غوربند ولایت پروان هم زیر کار است و کار سرک بامیان کابل از مسیر میدان وردک هم نیمه کاره ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG