لینک های دسترسی

کناره گیری مسئولین کمیسون انتخابات افغانستان


مامورین افغان میگویند رئیس کمیسون مستقل انتخابات افغانستان همراه با معاون وی استعفی نموده است.

وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت مدت کاری عزیز الله لودین، رئیس کمیسون انتخابات افغانستان خاتمه یافت. داود علی نجفی، معاون او نیز از سمت خویش، که توسط رئیس جمهور تصویب شده بود، کناره گیری نمود.

کمیسون انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را داشت که با تقلب گسترده همراه بود. بخاطر بی نظمی های رای دهی، کمیسون سمع شکایات تحت حمایۀ ملل متحد، یک بر سوم حصۀ آرای آقای کرزی را در انتخابات 20 آگست باطل اعلام کرد.

رئیس جمهور افغانستان هفتۀ گذشته بعد از ادعای خشم جهانیان را برافروخت که حکومت خارجی و ملل متحد مسئول تقلب گسترده در انتخابات بودند.

سخنگوی قصر سفید روز سه شنبه اشاره نمود در صورتیکه رئیس جمهور افغانستان به بیانات ضد خارجی خویش ادامه دهد، امکان دارد ملاقات او با براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بتاریخ ١٢ می فسخ گردد.

رابرت گیبس، نطاق قصر سفید گفت واشنتگن بیانات بعدی آقای کرزی را مورد ارزیابی قرار میدهد تا دریابد که برگذاری چنین ملاقاتی سازند خواهد بود یا نه.

قانون گذاران افغان بروز دوشنبه گفتند آقای کرزی با استفاده از جلسۀ سری طی هفتۀ گذشته از منقدین حکومت خود در غرب انتقاد نمود.

گزارش شده است در صورتیکه مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان توقف نیابد، طالبان به جنبش مشروعی مبدل خواهند شد، و اگر فشار خارجی توقف نیابد، او خود با طالبان خواهد پیوست.

در واقعات خشونت بار بروز چهارشنبه، ناتو اعلام نمود که یک غیر نظامی افغان کشته و بیش از سه تن دیگر زمانی مجروح گردیدند که یک ماین کنار جاده در نزدیکی قطار ناتو در ولایت ننگرهار انفجار نمود.

XS
SM
MD
LG