لینک های دسترسی

بمگذاری تندروان بر تانکر تیل ناتو در پاکستان


مامورین پاکستانی میگویند تندوران در شمالغرب پاکستان بر یک تانکر بمگذاری نموده اند که تیل را به قوای ناتو در افغانستان انتقال میداد.

این انفجار تانکر و یک لاری را در کنار آن تخریب نمود.

مامورین میگویند ماین در تانکر نصب شده و روز چهارشنبه زمانی انفجار کرد که واسطۀ از طریق منطقۀ قبائلی خیبر بطرف سرحد افغانستان در حال حرکت بود.

تعداد تلفات تا هنوز مشخص نشده است. گزارش شده است که حد اقل جهار تن درین انفجار جراحت برداشته و یک نفر جان خود را از دست داده است.

تندروان طالب بکرات وسایط نقلیۀ حامل تدارکاتی ناتو را هدف قرار میدهند که از طریق پاکستان داخل افغانستان میشوند.

XS
SM
MD
LG