لینک های دسترسی

سناتوران امريکا با حامد کرزى  در کابل ديدار کرد


به موجب خبر منتشره در صفحه اى انترنيتى وابسته به رياست جمهورىافغانستان، قبل از ظهر چهارشنبه يک هيات پنج عضوى مجلس سناى امريکا در قصر گلخانه با حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان ملاقات نموده روى موضوعات روابط دو جانبه بويژه روابط ستراتجيک ميان ايالت متحده امريکا و افغانستان گفتگو کرده است طبق همين خبر صفحه انترنيتى مربوط رياست جمهورى، رئيس جمهور افغانستان درين ديدار به هیات مجلس سناى امريکا گفته است: '' روابط ستراتجيک ميان افغانستان و ايالت متحده امريکا کماکان پا برجاست''.

به موجب همين خبرنامه، آقاى کرزى، به اشاره به اظهارات اخيراش، و عکس العمل هاى ناشى از آن، ابراز داشته است که گاهگاهى درميان دو کشور همکار روى برخى مسايل،مشکلات و تفاوت ديدگاه بروز مى کند، براى حل آن، بايد هر دو جانب تلاش بکند.

در خبرنامه آمده است که سناتور تامس کارپر، رئيس هيات مجلس سناى امريکا خطاب به آقاى کرزى، گفته است که روابط ستراتجيک امريکا و افغانستان همچنان به قوت خود پا برجاست، هيچگاه بايد هردو جانب زير تاثير تبليغات سوء نرود.

به باور آقاى تامس کارپر، رشد و انکشاف روابط وهمکاريهاى دو جانبه به نفع هر دو کشور است بايد ادامه يابد.

دفتر آتشه مطبوعاتى سفارت امريکا در کابل،ضمن تاييد اين ديدار نامهاى هيات مجلس سناى امريکا را که پس ازيک سلسله هياهوى رسانه اى در واکنش به اظهارات اخير آقاى کرزى، به کابل سفر کرده با ايشان ملاقات کرده اند چنين معرفى کرده است :

سناتور توماس کارپر، رئيس هيات وآقايان سناتور جان اينسن، از ايالت نوادا، سناتور تام اودال، از ايالت نيو مکسيکو، سناتور سکات براون، از ایالت مساچوست و روب وايتمن، از ايالت ويرجينيا اعضاى هيات اند که هنوز هم در افغانستان بسر ميبرند.

بايد گفت که وحيد عمر سخنگوى رئيس جمهور کرزى به روز چهارشنبه پس از ديدار آقاى کرزى با هيات مجلس سناى امريکا طى کنفرانس خبرى در کابل ابراز داشت : اظهارات اخير رئيس جمهور کرزى، هيچ پيوندى با روابط ستراتجيک امريکا و افغانستان ندارد .افغانستان على الرغم بروز اختلافات روى برخى مسايل با امريکا تلاش ميکند تا روابط با امريکا و در کل باجامعه بين المللى تقويت شود. و از ايالت متحده و جامعه جهانى هم توقع بالمثل را دارد.

سخنگوئ کرزى، به ادامه مى افزايد :

کم بها دادن وکوچک نمائى يک طرف مشارکت و همکار ستراتجيک در پروسه ادامه و تحکيم روابط کمک نمى کند، بايد گامها از هر دو جانب برداشته شود که سبب تقويت اين روابط گردد.

از جانب ديگر آقاى پيتر ميکى، وزير دفاع کانادا، به روز پنجشنبه در ديدار با همتاى افغان اش، در کابل از اعزام ٩٠ تن از مربيان نظامى خود به افغانستان تعهد سپرده گفت: اين پرسونل نيروى کانادائى در تسريع روند آموزشى قواى امنيتى افغان در چوکات ماموريت آموزشى ناتو براى افغانستان ،خد مت خواهند کرد. وزير دفاع کانادا، قبل از پرواز بسوى کندهار در گفتگو با رسانه ها گفت: ''ما، به کار خود باحکومت افغانستان وجامعه جهانى ادامه ميدهيم تا زنده گى مردم بهبود يابد و زمينه هاى بهتر را براى شان فراهم بکنيم . کانادا، افتخار دارد که با همکارى پرسونل بيشتر نظامى قبل از خاتمه ماموريت نظامى شان در سال ٢٠١١ ميلادى در ظرفيت سازى ن ی روى امنيتى افغان سهم مى گيرد".

XS
SM
MD
LG