لینک های دسترسی

تقاضای آرامش در قرغیزستان و احترام به حقوق بشر از سوی ایالات متحده


اداره اوباما برگشت آرامش درقرغیزستان را تقاضا کرده است. مخالفین حکومت این کشور ادعا می کنند کنترول حکومت را بدست گرفته اند.

قصر سفید بروز پنجشنبه گفت براک اوباما، رییس جمهور امریکا از نزدیک رویدادها در این کشور آسیای مرکزی را دنبال میکند و اصرار می ورزد آرامش به شکلی که سازگار با معیارهای دموکراتیک وحقوق بشری داشته باشد، اعاده گردد.

بیانیه قصر سفید مشعر است برسمیت شناختن دیپلماتیک قرغیزستان توسط ایالات متحده مسئله بحرانی نیست زیرا حکومت درکودتای نظامی خلع نشده است. بیانیه حاکی است هیچ امریکایی درجریان این درگیری ها صدمه ندیده یا تهدید نشده اند.

پی. جی. کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت یک دیپلمات ارشد امریکا با روزا اوتانبایفا، رهبر حکومت موقت قرغیزستان دربیشکک ملاقات کرده است.

رابرت بلیک، معین وزیرخارجه امریکا برای آسیای جنوبی ومرکزی در واشنگتن با کانات سادابایف، وزیرخارجه قرغیزستان ملاقات کرد. وزیرخارجه قرغیزستان برای ملاقاتهای قبلا مجوزه درواشنگتن بود.

XS
SM
MD
LG