لینک های دسترسی

درگیری پولیس با بم گزار انتحاری در روسیه


مامورین روسیه میگوید یک بم گزار انتحاری زن به یک مامور پولیس شلیک کرده وبعداً در جمهوری انگوشتیای روسیه خود را کشت.

پولیس می گوید آن زن در شهر ایکاژیفو بروز جمعه بر آنها شروع به آتش باری کرد و زمانی که بروی آتش باری شد خودرا نیز منفجر ساخت. مامورین می گویند مامور پولیس زخمی بعدا جان باخت.

مامورین میگویند سه تندرو دیگر درهمان شهر درجریان تبادله آتش اسلحه جداگانه توسط قوای امنیتی مردند که همچنین حداقل درآن حادثه دو مامور پولیس زخمی شد.

XS
SM
MD
LG