لینک های دسترسی

کشته شدن رئیس جمهور پولند در حادثه سقوط طیاره


مقامات رسمی روسی میگویند، لیخ کچنسکی رئیس جمهور پولند در اثر سقوط طیاره در غرب روسیه کشته شد.

مقامات میگویند، تمام 95 تنی که در طیاره بودند به اثر سقوط آن بروز شنبه از بین رفته اند.

88 نماینده حکومت پولند اعم از رهبران ملکی و نظامی شامل آن پرواز بودند .

مقامات پولندی تائید نمودند که رئیس جمهور وماریا خانمش، رئیس اردو، معاون وزارت خارجه، رئیس بانک مرکزی و یک تعداد قانون گذارن با سایر مقامات شامل مسافرین آن طیاره بودند.

دونالد توسک صدر اعظم پولند، سقوط طیاره را یک حادثه غم انگیز خواند.

وی طی یک کنفرانس خبری بروز شنبه به رسانه ها گفت، حکومت سوگ ملی را اعلان نمود.

او گفت، پولند بروز یکشنبه جهت احترام به قربانیان آن حادثه برای دو دقیقه سکوت اختیار خواهند نمود.

صدها نفر در مقابل قصر ریاست جمهوری جمع گردیده اند تا به رهبر فقید شان مراسم احترام را بجا آورند.

نمایندگان حکومتی برای تجلیل از هفتادمین سال گرد کشته شدن 22 هزار افسر پولندی توسط قوای امنیتی شوروی سابق در شهرک کاتیان در جنگ دوم جهانی، راهی روسیه بودند.

XS
SM
MD
LG