لینک های دسترسی

پیشنهاد کمک امریکا به حکومت مؤقت قرغزستان


ایالات متحدهٌ امریکا می گوید آماده است تا حکومت مؤقت قرغزستان را، که پس از خلع رئیس جمهور کشور در اثر مظاهرات خشونت بار، قدرت را بدست گرفت، کمک نماید.

در این مظاهرات ۸۴ نفر کشته شد.

رابرت بلیک، معین وزارت خارجه در امور آسیای مرکزی و جنوبی، می گوید امریکا از هدف حکومت مؤقت در مورد بازنویسی مجدد قانون اساسی، و انتخابات پارلمانی کشور پشتیبانی می نماید.

در عین زمان روسیه گفت پنجاه ملیون دالر را بطور قرضه به قرغزستان می دهد.

الکسی کودرین، وزیر مالیهٌ روسیه این تعهد را در حالی نمود که المزبیک اتمانبایوڤ معاون صدراعظم حکومت مؤقت جهت مذاکرات وارد ماسکو شد.

اوتانبایوڤ، رهبر حکومت مؤقت به روز چهارشنبه گفت کرمان بیک باقی یوڤ، رئیس جمهور مخلوع باید بخاطر اعمالش در یک محکمهُ بین المللی مورد بازپرس قرار گیرد، و باید کشور را ترک گوید.

وی همچنان گفت امکان مذاکره با باقی یوڤ را رد نمی کند.

XS
SM
MD
LG