لینک های دسترسی

اخراج عساکر ناتو از دره کرنگل در شرق افغانستان


عساکر ناتو از درهٌ دور افتادهٌ (کرنگل) در شرق افغانستان خارج شده است، این یک تغیر استراتیژیک است که آنها می گویند به عساکر اجازه می دهد تا توجهٌ شان را به محافظت مناطقی که نفوس زیاد دارد، معطوف دارند.

جنرال دیوید رادریگس ، قوماندان مشترک قوای بین المللی به روز چهارشنبه طی بیانیهٌ گفت این تصمیم جزُ از استراتیژی جدید مبارزه با دهشت افگنی به منظور راندن شورشیان از مراکز ملکی می باشد.

وی گفت اگر ضرورت باشد عساکر هنوز هم قادر خواهند بود تا به واقعات عاجل در این دره رسیده گی نمایند.

عساکر ناتو از بعضی مناطق دوردست دیگر نیز در شرق افغانستان خارج شده اند که به حیث پایگاه طالبان استفاده میشد.

درهٌ کرنگل مخصوصاً بخاطری خطر ناک محسوب می شود که راه های نا هموار کوهستانی اش مورد استفادهٌ طالبان جهت حمله بر عساکر قرار گرفته است ، و جنگجویان و اسلحه بطور قاچاق از پاکستان به آنجا انتقال داده می شود.

XS
SM
MD
LG