لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العملها دربرابر خبر اعدام افغانها در ایران


محمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان، امروز طی یک کنفرانس خبری در کابل، راجع به موضوع اعدام شماری از مهاجرین افغان در ایران گفت: طبق تحقیقات ابتدایی این وزارت، تنها سه تبعۀ افغان به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند.

گزارش های به نشر رسیده است که گویا در این اواخر چهل و پنج تن از افغانهای مقیم ایران، از سوی حکومت آنکشور اعدام شده اند.

مقامات محلی هرات درین مورد ابراز بی اطلاعی می کنند

سه روز قبل به تاریخ دوازده اپریل مولوی گل احمد امینی از نماینده گان مردم هرات در پارلمان افغانستان ادعا کرد که دولت ایران 45 افغان را به اتهام قاچاق موادمخدر اعدام کرده است. طی سه روز گذشته گفته شده بود که اجساد تعدادی از اعدام شده ها از طریق مرز اسلام قلعه به هرات انتقال داده شده است. طی دوروز گذشته مقامات دولتی در هرات از این مسله ابراز بی اطلاعی نمودند.

پس از اندکی جستجو موفق به شناسایی نُه خانواده در ولسوالی کهسان هرات گردیدم که همه گی به تازه گی اجساد اقارب شان را در یافت کرده اند.

ارباب ظریف یک تن دیگر از این افراد است که می گوید دولت ایران خسربوره اش رابه تازه گی اعدام کرده است. او میگوید دوازده نفر در طیبات و بقیه در وکیل آباد مشهد اعدام شده اند که در بین آنان سه زن نیز شامل است. ارباب ظریف میگوید هر خانواده برای دریافت جنازۀ عضو خانواده معادل یکصد دالر امریکائی به مقامات ایران داده است تا جنازه را دریافت کرده بتواند و تاکنون شش جنازه به اقارب شان که توانستند این مبلغ را به پردازند تسلیم داده شده و به هرات انتقال داده شده است.

اما در عین زمان نقیب آروین سخنگوی والی هرات می گوید در این مورد اغراق صورت گرفته و مامورین مرزبانی افغان صرف انتقال اجساد سه فرد اعدام شده از طریق مرز اسلام قلعه را گزارش داده اند.

این در حالی است که یک ایستگاه رادیوی محلی به نام رادیو مژده امروز عصر در سرویس خبری خود اطلاعات تازه ای را در این مورد به نشر رساند. این رادیو با بازماندگان 17 فرد اعدام شده مصاحبه انجام داده است.

مامورین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز انتقال 3 جسد را تایید می کنند.

گفته می شود هم اکنون بیشتر از 3000 افغان در زندان های ایران در انتظار عملی شدن حکم اعدام صادرشده توسط محاکم این کشور بسر می برند. براساس گزارشات، دولت افغانستان سفیر ایران را برای ارایه توضیح در این مورد فراخوانده است. اما دولت افغانستان تا اکنون اعدام بیشتر از 45 افغان را تایید ننموده است.

XS
SM
MD
LG