لینک های دسترسی

کشته شدن ۴ عسکر آلمانی در بغلان


شورشیان افغان چهار عسکر آلمانی را کشته و پنج تن دیگر را در یک کمین در ولایت بغلان زخمی کردند.

وزارت دفاع آلمان می گوید تندروان بر گزمه عساکر آلمانی بروز پنجشنبه با راکت حمله کردند. این تلفات تعداد عساکر آلمانی کشته شده درافغانستان را حداقل به ۴٣ نفر از سال ٢٠٠٢ تا بحال می رساند.

در خشونتی دیگر، مامورین افغان می گویند یک موتر تعبیه شده با بم در نزدیک یک هوتر در شهر قندهار منفجر شد حداقل شش نفر را زخمی ساخت. مامورین می گویند انفجار کلکین های هوتل را درهم شکسته وچندین واسطه نقلیه را درنزدیکی محل انفجار تخریب کرد. تا بحال جزئیات بیشتری ازاین حادثه در دست نیست.

درهمین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بم های کنار جاده توسط شورشیان طالبان شمار روبه افزایشی از افراد ملکی را امسال هلاک ساخته است.

گزارش این کمیته بین المللی بروز پنجشنبه مشعر است تعداد افراد ملکی آسیب دیده از اثر بم های کنار جاده که در شفاخانه قندهار معالجه شده اند به ۴٠ درصد در دو ماه اول سال روان به نسبت مدت مشابه درسال گذشته بلند رفته است.

درانکشافی دیگر، مامور ارشد ملل متحد درافغانستان می گوید یک سلسله از حوادثی که قوای ناتو افراد ملکی افغان را کشتند نماینگر یک رویه نگران کننده است. در تازه ترین حادثه عساکر امریکایی بر یک بس در نزدیکی شهر قندهار بروز دوشنبه با سلاح آتش باری کرده چهار فرد ملکی را هلاک ساختند.

ستیفن دی میستورا، بروز پنجشنبه گفت او عمیقاً متاثر است و درمورد این تلفات جداً نگرانی دارد، و از تمامی احزاب در جنگ خواست تا بیشترین سعی خود را به خرج دهند تا صدمه به افغان های عادی را کاهش بدهند.

درهمین حال سه کارگر ایتالوی متهم به توطئه علیه والی هلمند توسط مقامات حکومتی افغانستان به کابل انتقال داده شدند. وزیرخارجه ایتالیه می گوید مامورین ایتالوی امیدوارند تا بروز جمعه با آن سه نفر ملاقات نمایند.

مقامات حکومتی افغانستان در ولایت هلمند سه نماینده یک گروه امداد ایتالوی به نام گروه اضطراری را اوایل این ماه دستگیر کردند. مامورین گفتند پولیس سلاح را در شفاخانه یی که توسط این گروه اداره می شد یافت کردند و سوء ظن دارند که آنها برای توطئه قتل والی هلمند استفاده می شد.

XS
SM
MD
LG