لینک های دسترسی

پترئیس: تلفات ملکی در افغانستان ناتو را تحت شعاع قرار میدهد   


جنرال دیوید پترئیس، قوماندان نیرو های ایالات متحده در شرق میانه و آسیای مرکزی میگوید تلفات ملکی ماموریت نظامی ایالات متحده و ناتو را در افغانستان تحت شعاع قرار داده است.

بروز دوشنبه، نیرو های امریکایی بر یک بس مسافر بر آتش باری نموده و چهار فرد ملکی را بقتل رسانیدند و با اینکار خشم و غضب مردم را بخاطر قتل مردم ملکی توسط قوای ائتلاف بر انگیختند.

اکثریت افغانها در مورد آخرین کشتار ها مردم ملکی توسط نیرو های امریکایی خشمناک میباشند.

عبدال الخ الق یکی از مظاهره کننده گان میگوید:

«ما علیه امریکایی ها مظاهره کرده ایم. آنان مردم ما را میکشند و موتر های ما را هدف قرار میدهند. آنان برادر مرا کشتند، چرا آنان اینکار را در حق ما میکنند؟»

بصد ها نفر در شهر قندهار بجاده ها بیرون شده و شعار مرگ بر امریکا را سر میدادند.

عبدل جبار، یکی از کسانیکه در بس مجروح شده است میگوید:

«وقتی که ما نزدیک کاروان نیرو های امریکایی شدیم، دفعتاً بر ما آتش باری را آغاز نمودند. ما خواب بودیم، و بعد من نمی دانم چی اتفاق افتاد.»

این آخرین حادثه از سلسله حوادثی است که طی آن نیرو های ائتلاف بر مردم ملکی که فکر میکنند تهدیدی برای آنان هستند، گلوله باری میکنند. بروز سه شنبه، جنرال دیوید پترئیس گفت همچو کشتار ها، مساعی ماموریت نظامی را در افغانستان به هدر میدهد.

« اگر مشکلات فنون جنگی به تلفات مردم ملکی منتهی گردد، شما نمی توانید اهداف ستراتیژیک خود را برآورده سازید. اینکار تمام مساعی شما را به هدر میدهد.»

جنرال ستانلی مک کرستل، قوماندان ارشد نیرو های امریکا و ناتو در افغانستان، کاهش تلفات ملکی را در صدر اولویت های کاری خود قرار داده است و این تلفات در سال قبل کاهش هم یافته است. و اما، جنگ با شورشیان، همواره یک جنگ بدون مشکل نخواهد بود.

ستیفن بیدل، عضو شورای روابط خارجی میگوید:

«در یک جنگ معمولی، موفقیت در ماموریت، متکی به قبول خطر است. ولی اگر ماموریت آن است که مثلاً یک تپه را تصرف کنید، در ختم جنگ شما میتوانید پیروزی خود را قیاس کنید. در جنگ علیه شورشیان، برخلاف معمول، تقریباً محال است که پیروزی را مشاهده نمود.»

ستیفن بیدل، که تحلیل گر امور دفاعی میباشد میگوید:

«مثلاً شما یک قریه را از وجود شورشیان پاک میکنید و در آن قریه زیاد گزمه میکنید. آیا میدانید که اهالی قریه چی فکر میکنند؟ آیا آنان با حکومت موافق هستند و یا خیر؟ شما از کجا این ها را خواهید دانست؟»

مامورین امریکایی میگویند کم نمودن تعداد تلفات ملکی در حال حاضر بسیار اهمیت دارد، زیرا عساکر امریکایی برای یک حمله تهاجمی بسیار مهم آمادگی میگیرند، یعنی تحت کنترول آوردن منطقه قندهار که جایگاه معنوی طالبان میباشد. بیدل میگوید با وجود این مظاهرات، به عقیده وی اکثریت افغانها آرزو دارند قوای ائتلاف و حکومت کرزی موفق گردد.

«پیش گامی عمدۀ که ما در افغانستان داریم، عدم محبوبیت طالبان و آنچه پیکش میکنند، در آنجا میباشد. مردم افغانستان با طالبان آشنایی کامل دارند و مردم دایماً میگویند که دیگر آنان را نمی خواهند.»

XS
SM
MD
LG