لینک های دسترسی

هلاکت حد اقل شش تن به اثر بمگذاری انتحاری در قندهار


هلاکت حد اقل شش تن به اثر بمگذاری انتحاری در قندهار
<!-- IMAGE -->

مقامات افغان میگویند یک انتحار کننده با موتر بر محل بود و باش خارجیان در قندهار حمله نموده، حد اقل شش تن را هلاک ساخت.

مامورین میگویند انفجار دهنده روز پنجشنبه چند ساعت بعد از آن حمله نمود که یک انفجار توسط موتر شش تن را در نزدیکی یک هوتل در شهر مجروح ساخت. انفجار دومی در مقابل مهمانخانۀ خارجیان قویتر بود. مامورین میگویند انفجار سه خارجی و سه محافظ امنیتی افغان را هلاک ساخت.

در سایر واقعات خشونت آمیز، شورشیان در نتیجۀ یک حملۀ راکتی بر قوای آلمان در ولایت بغلان چهار سرباز آلمانی را کشته و پنج تن دیگر را مجروح ساختند.

آن حمله تعداد تلفات عساکر آلمان را در افغانستان از 2002 بدین طرف به 43 تن میرساند. سه سرباز آلمانی در اوایل ماه جاری در ولایت قندز کشته شده بود.

در عین حال، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید بمگذاری های کنار جاده توسط شورشیان طالب تعداد زیاد افغان های غیر نظامی را هلاک ساخته است.

ستفن دمی میستورا، فرستادۀ خاص ملل متحد برای افغانستان روز پنجشنبه از تمام جوانب درگیر خواست که نهایت تلاش به خرچ دهند تا افغان های عادی را صدمه نزنند.

در عین حال، سه کارمند امداد رسانی که مقامات افغان به دست داشتن در طرح قتل والی هلمند متهم ساخته اند، به کابل انتقال داده شده اند.

XS
SM
MD
LG