لینک های دسترسی

تعهد مقامات افغان به برگزاری انتخابات منصفانۀ شورای ملی


تعهد مقامات افغان به برگزاری انتخابات منصفانۀ شورای ملی
<!-- IMAGE -->

مامورین انتخابات افغانستان میگویند آنها با دور نگهداشتن تقلب از انتخابات شورای ملی افغانستان متعهد میباشند.

ذکریا بارکزی، معاون دارالنشای کمیسون انتخابات افغانستان بروز سه شنبه گفت کمیسون تلاش دارد تا مطمین باشد که انتخابات ماه سپتمبر آزاد و منصفانه باشد.

باکرزی گفت کمیسون خواهان تحقیقات مامورین ارشد انتخاباتی در چهار ولایت عمدۀ افغانستان شده است که به تخطی در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته متهم میباشند.

ثبت نام کاندیدان که علاقمند اشتراک در انتخابات اند، بروز سه شنبه آغاز گردید.

هفتۀ گذشته، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان فضل احمد معنوی را بحیث رئیس جدید کمیسون انتخابات اعلام نمود. رئیس قبلی آن کمیسون متعقب گزارش اتهامات گستردۀ تقلب استعفی نمود.

XS
SM
MD
LG