لینک های دسترسی

پیشنهاد مساعدت ترکیه به حل بن بست ذروی ایران


<!-- IMAGE -->

ترکیه، متحد ایران، پیشنهاد وساطت را بین ملل متحد و تهران روی برنامۀ ذروی ایران مینماید.

احمد داودگلو، وزیر خارجۀ ترکیه میگوید کشور او آماده است نقش وساطت کننده را در معاملۀ تبادلۀ یورانیم ایفا نماید.

درین معاملۀ تبادلۀ ذروی، ایران یورانیم غنی شده به سطح پائین را برای بیشتر غنی شدن به خارج میفرستد تا انرژی ذروی به کوره های تهران مبدل شود.

ایران تا اکنون این پیشنهاد را رد نموده، میگوید غنی سازی و تبدیل یورانیم باید در خاک آن کشور صورت گیرد.

وزیر خارجۀ ترکیه طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، خواهان راه حل دپلوماتیک بن بست ذروی ایران شد.

ایالات متحده تلاش های را رهبری میکند تا دور چهارم تعزیرات ملل متحد را علیه ایران بخاطر برنامۀ ذروی آن کشور وضع نماید. قدرت های جهان بدین متعقد اند که تهران بشکل سری تلاش دارد سلاح ذروی بسازد، ولی ایران تأکید میکند که هدف برنامۀ ذروی آن کشور صلح آمیز و مقاصد غیر نظامی میباشد.

XS
SM
MD
LG