لینک های دسترسی

وخامت تاثیرات آتش فشان در آیسلند 'در حال کاهش است'


وخامت تاثیرات آتش فشان در آیسلند 'در حال کاهش است'
<!-- IMAGE -->

سازمان میترولوژیک جهان میگوید، تاثیرات شدید آتش فشان در آیسلند از بین رفته است. این سازمان میگوید ابر های مملو از خاکستر ناشی از آتش فشان که برای تقریبا یک هفته پرواز ها را در جهان متوقف ساخت، در حال از بین رفتن اند. و تغییر در میسر باد احتمالا هوای آلوده از فضای اروپارا دور براند. لیزا شلاین از مقر این سازمان در ژٰنیڤ گزارش میدهد.

سازمان میترلوژی جهان میگوید، آتش فشان آیسلند به نحو بدون انفجار در حال تغییر است. این سازمان میگوید در حالیکه دود و خاکستر هنوز هم ازین آتش فشان بلند میشوند، ولی سنگ های ذوب شده آتش زا به آهستگی سرا زیر میشوند.

به گفته هیرپریت پمپیل، ریس بخش میتولوژی میگوید، این یک خبر خوش است.

"چنین معلوم میشود وضع بطرف بهبودی میرود. ولی برای مردم که در نزدیکی این آتش فشان زندگی میکنند، وضع هنوز هم خطرناک است."

پامپیل میگوید، چندین نوع مواد ازین آتش فشان سرازیر میشود، به شمول لاوا یا سخره های ذوب شده آتش. او میگوید، مواد ذوب شده همچنان شامل موادی به نام لاهیر اند.

"لهیر متشکل از خاکستر، گل و لای و سنگ است که همراه با آب از کنار این آتش فشان سرازیر میشود ولی کار در محل صورت گرفته و برای کشت زراعت مشکلی ایجاد نمی کند. "

این سازمان میگوید نشانه های دیگر مثبت نیز به چشم میخورد. پیش بینی میشود که سیستم فشار بلندی که در این آیسلند باعث مشکلات زیادی شده است، باعث ایجاد سیستم بسیار پایین خواهد شد. این حالت توقع میرود بروز های پنجشنه، جمعه و شنبه رخ دهد.

پامپیل میگوید، سیتم فشار پایین بر فراز آیسلند باعث بارندگی میشود.

"در هنگام بارندگی، خاکستری که در تحت ابر ها قرار داشته و ضخامت آن ۳ تا چهار کیلو متر است، شسته میشوند. و مواد باقی مانده در فضا، بطرف شمال و قطب شمال رانده میشوند. لهذا قسمت دوم این هفته، هفته خوبی خواهد بود."

پامپیل میگوید، تا کنون چیزی معلوم نمیشود که باعث نگرانی ما گردد. او میگوید، هفته دیگر هفته خوبی خواهد بود، مگر اینکه آتش فشان های دیگر همجوار منفجر گردند و یا رویداد های مهیب طبعی واقع شوند.

XS
SM
MD
LG