لینک های دسترسی

نظرات مارفین وین بام و بررسی ستراتژی حکومت افغانستان در برابر تقاضاهای جامعه بین المللی


نظرات مارفین وین بام و بررسی ستراتژی حکومت افغانستان در برابر تقاضاهای جامعه بین المللی

غرب به رهبری ایالات متحده امریکا خواهان ثبات و پیشرفت پروسه صلح در افغانستان است زیرا آنان می دانند خروج آبرومندانه نیروهای شان بستگی به صلح، ثبات و حضور دولت کار امد در افغانستان دارد.

برای رسیدن به ان هدف ایالات متحده امریکاودیگر کشورهای ناتومیلون ها دالر برای ایجاد اموزش پولیس، اردوی ملی افغانستان و دیگر نهاد های حکومتی مصرف نموده اند.

اما مشکل عمده یی که حالا غرب را در رسیدن به اهداف اش در افغانستان به مشکل روبرو نموده است، افزایش قدرت طالبان در جنوب غرب و جنوب شرق و نیز ضعف فساد اداری در حکومت کرزی می باشد.

غرب افزایش پر رنگ طالبان رانتیجه محبوبیت طالبان نمی داند بلکه معتقداند که ضعف و فساد اداری دولت کرزی باعث توجه بیشتر ان مناطق به طالبان شده است.

به نظر می رسد که حکومتاوباما و دیگر شرکای نظامی امریکا بار ها حامد کرزی ریس جمهور افغانستان را در مبارزه با فساد اداری در حکومت اش ترغیب، تشویق و گاهی سرزنش نموده است.

کارشناسانسیاسی افغانستان معتقدند که حتی طرح جرگه صلح کرزی نیز در راستای طفره رفتن او از در خواست های جامعه جهانی برای ایجاد اداره سالم در افغانستان می باشد.

آقای مارفین وین بام کارشناس سیاسی شرق میانه در انستیوت مطالعات امور شرق میانه در واشنگتن دی سی گفت: "به نظر می رسد ریس جمهور کرزی در برابر فشار های ایالات متحده امریکابرای از بین بردن فساد اداری و حکومت داری خوب بیش از پیش مقاوت می کند."

او همچنان گفت آقای کرزی برای فرار از فشار های ایالات متحده امریکا راه مصالحه با طالبان را برگزیده است.

آقای حامد کرزی ریس جمهور افغانستان همواره جامعه جهانی و ایالات متحده امریکارا وعده نموده است که برای از بین بردن فساد اداری و شایسته سالاری دولت اش اقداماتی انجام خواهد داد،مگر تا هنوز هیچ کاری در این مورد انجام نداده است.

آقای مارفین وین بام کارشناس سیاسی شرق میانه تاکید نموده گفت: "ریس جمهور کرزی می داند که از بین بردنشورشیان و استراتیژی موافق در افغانستاننیازمند به جلب حمایت مردم از دولت مرکزی می باشد."

اگر دولت افغانستان در این مورد پیشرفت های نداشته باشد یقیناً ما به عملیات نظامی خود که قرار است چند ماه بعد در قندهار صورت گیرد موفق نخواهیم شد.

آنچه پیدا است اینست که غرب مصمم است قبل از مذاکره با طالبان باید ماشین جنگی طالبان در هم شکسته شود. بناً عملیات قبلی مارجه و نیز عملیاتی که قرار است در قندهار انجام گیرد در مبنای این دکتورین نظامی، طراحی شده است.

آقای مارفین وین بام کارشناس سیاسی شرق میانه در باره نقش حکومت داری درست و تاثیر آن در عملیات نظامی چنین نظر داد: "عملیات نظامی در افغانستان باید همزمان با حکومت داری درست پیش برده شود. دولت کرزی باید بخاطر رشد خدمات اجتماعی و اداره درست باید جدی عمل نماید تا عملیات نظامی به موفقیت هایی دست یابد."

اکثر کارشناسان سیاسی در امور افغانستان به این باورند که صلح، و ثبات در کشور بدون حمایت و اعتماد مردم از دولت مرکزی بعید به نظر می رسد. دولت مرکزی زمانی می تواند اعتماد مردم را جلب نماید که علیه فساد اداری و شایسته سالاریدولت تلاش و مبارزه نماید.

XS
SM
MD
LG