لینک های دسترسی

مسمومیت 60 متعلم دختر در افغانستان


مسمومیت 60 متعلم دختر در افغانستان

<!-- IMAGE -->

مامورین افغان میگویند طی روز های اخیر بعد از گزارش هایی در مورد یک بوی نا آشنا در صنوف مکتب، ده ها متعلم دختر در ولایت کندز مریض شده اند.

مقامات ولایت قندز اظهار نگرانی کرده اند که شاید تندروانی که مخالف تعلیم و تربیۀ دختران هستند، بخاطر دلسرد ساختن دختران از مکتب، آنها را مسموم ساخته اند.

مامورین میگویند آخرین قضیه بروز یکشنبه در حالی رخداد که ۱۳ دختر مریض شدند.

بیش از 60 دختر هفتۀ گذشته از سر گیجی و دلبدی شکایت نمودند.

مامورین صحی گفتند هیچکدام یک از بیماری ها جدی نبود.

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور گفت هرکسی که اطفال را از تعلیم باز میدارد، دشمن مردم افغانستان است.

بعد از آنکه طالبان در سال ۱۹۹۶ قدرت در افغانستان بدست گرفتند، به دختران اجازۀ تعلیم و تربیه نمیدادند.

XS
SM
MD
LG