لینک های دسترسی

بحث روی امنیت ودهشت افگنی بین رهبران هند وافغانستان


بحث روی امنیت ودهشت افگنی بین رهبران هند وافغانستان
<!-- IMAGE -->

روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با منموهن سینگ صدراعظم هند در دهلی جدید ملاقات کرد .در جریان این ملاقات،دهلی جدیدتعهد سپرد که هردو کشور به مشکل ِ دهشت افگنی که ثبات منطقه را تهدید میکند، رسیدگی خواهند کرد.

دو رهبر روز دوشنبه دوماه بعد از کشته شدن ۱۷ تن بشمول شش هندی در کابل طی حملۀ تندروان بدو مهمانخانۀ مورد استفادۀ خارجیان ، در دهلی جدید ملاقات کردند.

آقای سینگ گفت رئیس جمهور کرزی به وی وعده داد که حکومت افغانستان از تمام ذرایع دست داشته برای مصئونیت هندی هایی استفاده خواهد کرد که درافغانستان اند.

صدراعظم هند به رهبر افغانستان گفت ، هند تعهدش در بارۀ باز سازی افغانستان را رها نخواهد کرد ، هند ملیون ها دالر را در کمک به باز سازی افغانستان بمصرف رسانیده و صد ها هندی در اعمار شاهراه ها شفاخانه ،ها و مکاتب افغانستان مشغول اند.

در جریان مذاکرات روز دوشنبه رئیس جمهور کرزی همچنان مساعی اش برای تقرب به طالبان را در جریان جرگۀ قریب الوقوع صلح مورد بحث قرارداد.دراین جرگه که در اواخر ماه می دایر خواهد شد،چگونگی رسیدگی به تندروان برای ختم جنگ مورد بحث قرار خواهد گرفت .

آقای کرزی از دهلی جدید به بوتان خواهد رفت تا در جلسۀ سالانۀ سران رهبران انجمن همکاری منطقوی جنوب شرق آسیا اشتراک نماید.

در این جلسۀ سران ،رهبران هفت کشور عضو سارک، افغانستان، بنگلادیش، هند ، مالیدیڤ ، نیپال ،پاکستان وسری لانکا اشتراک خواهند کرد. ناظرینی از آسترالیا،چین،اتحادیۀ اروپایی ، ایالات متحده وچین کشورهای دیگر نیز در این نشست شرکت خواهند داشت .

جلسۀ سران ِ روز ۲۸ و۲۹ اپریل، بزرگترین جلسه در بوتان است.

XS
SM
MD
LG