لینک های دسترسی

استرداد وزیر قرغزستان توسط روسیه


استرداد وزیر قرغزستان توسط روسیه
<!-- IMAGE -->

حکومت موقتی قزغزستان میگوید، روسیه یک وزیر حکومت مخلوع قرغزستان را مسترد نموده است.

مقامات میگویند مولدوموس وزیر داخلۀ قرغزستان که در ماسکو توقیف شده بودبه بشکیکتحویل داده شده است . گفته میشود که اونزد پولیس بسر مبیرد.

آژانس خبر رسانی رویترز از مقامات نقل قول کرده که گفته اند این مقام ارشد پولیس بخاطر نقشش در قیام مرگبار ماه جاری در قزغزستان تحتتحقیق قرار داردآن نا آرامی ها با خلع حکومت کرمان بیگ باقی یوڤ رئیس جمهور غزقزستان،پایان یافت.

آقای باقی یوڤ تقریباً یک هفته بعد ازقیام هفتم اپریل علیۀ پنج سال حمکروایی اش که باعث کشته شدن ۸۴ تن گردید، مجبور به استعفی وبعداً فرار بخارج کشور شد.

گریگوری کاراسین معین وزارت خارجۀ روسیه روز دوشنبهبا روزا اوتون بایوڤا رهبر حکومت موقت قزغزستان در بشکک ملاقات کرده و کمک درتشکیل یک حکومتمشروع را وعده داد.

XS
SM
MD
LG