لینک های دسترسی

اظهارات برادر کرزی در مورد وضع امنیتی قندهار


اظهارات برادر کرزی در مورد وضع امنیتی قندهار
<!-- IMAGE -->

برادر اندر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان علیه تصمیم ملل متحد احتجاج نمود که آن اداره فعالیت ها را در ولایت نا آرام قندهار متوقف ساخت.

احمد ولی کرزی، مامور ارشد حکومتی در قندهار بروز سه شنبه گفت ملل متحد با خروج کارمندان بدلیل امنیتی عکس العمل بیش از حد نشان میدهد.

ملل متحد بروز دوشنبه اعلام نمود که تعدادی از کارمندان خارجی را از قندهار به کابل منتقل میسازد. ملل متحد همچنان برای 200 کارمند داخلی هدایت داده تا به کار حاضر نشوند.

بعد از آنکه سال گذشته پنج کارمند ملل متحد به اثر یک حمله بر مهمان خانۀ آن در کابل کشته شد، آن اداره صد ها کارمند خارجی را از افغانستان بیرون کرد.

در انکشاف دیگری، ناتو میگوید مردان مسلح یکی از عساکر آنرا در شرق افغانستان بروز سه شنبه به قتل رسید. ناتو هویت و یا ملیت عسکر را تا هنوز علنی نساخته است.

تحقیقات حملۀ اکتوبر بر مهمان خانۀ ملل متحد که بروز دوشنبه نشر شد، میرساند قوای امنیتی شاید یکی از کارمندان ملل متحد را اشتباهاً به قتل رسانیده است.

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد از مقامات افغان خواسته است تا حادثۀ مذکور را تحقیق نمایند. یک عضو خارجی دیگر همراه با سه محافظ امنیتی افغان نیز در آن حادثه هلاک شده بودند.

XS
SM
MD
LG