لینک های دسترسی

Breaking News

قروض روزافزون امریکا و ادامۀ مشاجرات سیاسی


قروض روزافزون امریکا و ادامۀ مشاجرات سیاسی
قروض روزافزون امریکا و ادامۀ مشاجرات سیاسی

<!-- IMAGE -->

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده از کمیسون جدید خواسته است تا "حقیقت های تلخ" را در مورد قرض روز افزون امریکا بیان کند.

آقای اوباما روز سه شنبه در اولین جلسۀ کمیسون ملی مسئولیت و اصلاح مالی صحبت میکرد.

او گفت در تلاش جهت کاهش مصارف، تمام ابعاد بودجه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور امریکا گفت بعضی از راه های حل کاهش قرضه خوش آیند نخواهد بود، ولی بر قانون گذاران امریکایی اصرار ورزید تا، بجای نگران بودن در مورد انتخابات سال آینده، در مورد نسل آیندۀ امریکا نگران باشند.

ولی آقای اوباما تعهد نمود که حکومت او هر آنچه را که نیاز باشد برای رشد احیای اقتصاد انجام خواهد داد.

او هیات 18 عضوی متشکل از هر دو حزب را در ماه فبروری تشکیل داد تا مشکل کثر بودجه را حل نمایند.

کثر بودجه امریکا در سال 2009 به یک تریلیون و چهار صد میلیارد دالر رسیده بود.

این درحالیست که، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میزبان کنفرانس بیش از 250 تن متصدیان تشبثات خصوصی از 50 کشور جهان است که اکثر آنان از ممالک پرنفوس اسلامی میباشند.

این کنفرانس به هدف ترغیب روابط مستحکمتر اقتصادی میان ایالات متحده و جهان اسلام راه اندازی میگردد.

رئیس جمهور اوباما به منظور واقعیت بخشیدن به قول و قرار خویش که در ماه جون گذشته در جریان صحبت با جهان اسلام در قاهره بر آن تعهد نمود، اکنون تشبثات موفق و متصدیان آنرا در واشنگتن دعوت نمود تا علایق امریکا را با کشور های پرنفوس اسلامی تحکیم بخشد.

آقای اوباما طی صحبت در این اجلاس، برنامه های جدیدی را اعلام داشت که برای گردهم جمع کردن متصدیات تشبثات طرح گردیده است، تا آنها از تجارب همدیگر مستفید شوند.

" ایالات متحده چندین برنامۀ جدید معاوضوی را روی دست گرفته است. ما متصدیان تشبثات و امورات اجتماعی را از کشور هایی با اکثریت مسلمان به ایالات متحده دعوت نموده و همتا های امریکایی آنها را به آن کشور ها اعزام مینماییم تا از همدیگر بیاموزند."

رئیس جمهور برنامۀ جدید را اعلام داشت تا زنان را در عرصه های تکنالوژی معاونت نماید.

طبق این برنامه برای زنان فرصت هایی مهیا خواهد گردید تا جهت آموزش و فراگیری تعلیمات مسلکی به ایالات متحده بیایند.

"از آنجاییکه این نو آوری محراق تصدی تشبثات میباشد، ما برنامه های جدید معاوضوی برای مربیون علوم را نیز ایجاد مینماییم. ما مشارکت جدیدی را مسجل میسازیم که بر طبق آن رهبران کار آزمودۀ سیلیکان ولی (مرکز عمدۀ تکنالوژی در ایالت کالیفورنیا)، تجارب و اندوخته های خود در عرصه های مشاورت و آموزش تکنالوژی را با همکاران شان در شرق میانه، ترکیه و جنوب شرق آسیا شریک خواهند ساخت."

طوریکه رئیس جمهور اوباما سال گذشته در قاهره اعلام داشت، تکنالوژی جهانی و نوآوری ها، بطور بالقوه هزینۀ بالغ بر دو میلیارد دالر سرمایه گذاری تشبثات خصوصی را در عرصه های مخابرات، مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و خدمات زیربنایی به گردش در میآورد.

آقای اوباما گفت، اجلاس بعدی متصدیان تشبثات سال آینده در ترکیه برگزار خواهد گردید.

گیری لوک وزیر تجارت ایالات متحده این کنفرانس را آغاز نموده گفت، تقویت تشبثات اسلامی نه تنها برای جهان اسلام کمک کننده میباشد بلکه امنیت و تجارت ایالات متحده را نیز بهبود میبخشد.

او میگوید، زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده روابط خود با جهان اسلام را از طریق مشارکت مستحکمتر اقتصادی وسعت ببخشد.

" این نیروی پیشگام از مرز های مربوطه ما فراتر گسترش میباشد. این اقدام، امریکا و کشور های عمدتاً مسلمان را در یک دید مشترک آرزومندانه، متحد میسازد."

این کنفرانس دو روزه، مسوولین تشبثات، متصدیان جوان، مقامات حکومتی، بانکداران و سایر متخصصین را گرد هم جمع میسازد.

ساندیاگا یونو یکی از متصدیان اندونیزیایی است که در جریان بحران اقتصادی آسیا در دهه 90، وظیفه اش را از دست داد.

یونو میگوید، او بطور ساده تجارت شخصی خود را آغاز کرد تا قروض کریدت کارت های خود را پرداخته و معیشت خود را تامین نماید.

بعد از گذشت بیشتر از یک دهه، اکنون بر اساس تخمین یکی از مجلات اقتصادی او مالک تجارت بالغ بر 400 میلیون دالر میباشد.

" من بطور اساسی و موفقانه، اولین شرکت تساوی حقوق را در اندونیزیا با چهار کارمند ایجاد نمودم. فعالیت های این شرکت بر منابع طبیعی و زیربنا ها متمرکز بود، اکنون این شرکت دارندۀ 15 هزار کارمند میباشد."

واحد التاویل فلسطینی یک متعلم 20 ساله بوده و باشندۀ شهر رام اله در کرانۀ غربی میباشد.

او رفقایش به کمک یکی از مشاورین بانک عرب، وارد رقابت برای متصدیان جوان تشبثات گردیدند و به پلان گذاری یک تجارت پرداختند.

طی هفت ماه، سهم داران این تجارت بیش 200 فیصد در سرمایه گزاری خود بهره بردند.

" این برای ما یک فرصت بزرگی بود تا بیاموزیم که تشبثات به چه شکلی ایجاد میگردند. هر چندی که ما جوان بوده و واقعاً در این عرصه تجربه نداریم، ولی اینقدر آموختیم که اگر تشخیص درست، و پشت کار داشته باشیم، یک مفکورۀ خوب میتواند در فلسطین موفق گردد."

مباحث این کنفرانس شامل نو آوری و تکنالوژی، ترغیب متشبثین جوان و رشد زنان در عرصۀ تجارت میباشد.

XS
SM
MD
LG