لینک های دسترسی

Breaking News

کشف یک موتر بم در شهر نیویارک


<!-- IMAGE -->

مامورین شهر نیویارک میگویند، کارمندان اطفائیه و متخصصین خنثی سازی ماین بعد از آن در مورد یک موتر مشکوک اطلاع یافتند که یک دست فروش در جاده، به موتری متوجه شد که از آن دود خارج میشد.

شاهدان عینی میگویند آنها صدای بلندی را از داخل موتر شنیدند، ولی موتر انفجار نکرد.

مامورین میگویند محققین جادۀ تایمز سکویر را تخلیه نموده، و تانکر های پارافین، گاز و وسایل آتش بازی و تایمر را از داخل موتر دور ساختند.

مایکل بلومبرگ، شاروال نیویارک در یک کنفرانس خبری صبح یکشنبه گفت در صورتیکه پولیس و باشندگان بشکل فوری اقدام نمیکردند، حادثه پیامد ناخوش آینده میداشت.

"اجازه دهید اذعان کنم که بسیار خوش شانس هستیم و سپاس گزای نمایم از باشندگان نیویارک و مامورین مسلکی پولیس که از یک حادثۀ بسیار مهلک جلوگیری نمودند".

بلوبرگ میگوید در صورتیکه مواد منفجر میشد، امکان داشت باعث اشتعال آتش عظیمی میگردید، ولی او آله را غیر حرفوی عنوان کرد.

شاروال نیویارک میگوید مقامات تا هنوز نمیدانند که چه کسی در عقب حمله بوده است، ولی مامورین ادارۀ استخبارات حکومت مرکزی (اف بی آی) و سایر ارگان ها تمام مدارک را تعقیب مینمایند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده از واکنش سریع پولیس نیویارک قدر دانی نمود.

دیوید پترسن، والی نیویارک با نشر بیانیۀ این حادثه را عمل دهشت افگنی عنوان کرد.

انتل سنتر، شرکت امریکایی که گروه های دهشت افگنی را مطالعه میکند، میگوید تا هنوز قبل ازوقت است تا پیش بینی نمود که آیا گروه اسلام گراه، گروه داخلی و یا هم فردی در عقب این حادثه بوده باشد.

چهارراهی تایمز سکویر، یکی از مشهور ترین محل مورد علاقۀ سیاحین است که با تعداد زیاد سینما ها و رستورانت ها، سالانه هزران سیاح از آن دیدن میکنند.

بعد از حملات یازدهم سپتمبر، نیویارک بخاطر وقوع حملۀ دهشت افگنی به حالت آماده باش باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG