لینک های دسترسی

احمدی نژاد عازم نیویارک است


<!-- IMAGE -->

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در راه رسیدن به نیویارک و اشتراک در کنفرانس پیمان عدم انتشار سلاح ذروی میباشد.

قرار است آقای احمدی نژاد روز دوشنبه که اولین روز کنفرانس یک ماهه در مقر ملل متحد است ، خطابۀ را در محضر نمایندگان شامل در کنفرانس ایراد کند. انتظار میرود که وی از حق غنی ساختن یورانیوم ایران دفاع کرده و تغیراتی را در آن پیمان پیشنهاد کند.

آقای احمدی نژاد قبل از ترک تهران بمقصد نیویارک ،از تولید وذخیرۀ سلاح ذروی انتقاد کرد.

ایران یکی از امضا کنندگان پیمان عدم انتشار سلاح ذرویست که هدف آن نظارت وتفتیش گسترش سلاح ذروی در جهان میباشد.

اما ایالات متحده ایران را به کار مخفی روی تولید سلاح ذروی ملزم میسازد. ایالات متحده و متحدین آن در صدد وضع دور چهارم تعذیرات ملل متحد علیۀ ایران اند تا بدین وسیله بالای آنکشور فشار وارد کنند که غنی سازی یورانیم را متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG