لینک های دسترسی

تقاضای ملل متحد از ایران در مورد صراحت پروگرام ذروی آنکشور


<!-- IMAGE -->

بان کی مون منشی عمومی موسسۀ ملل متحد می گوید، این مسئولیت ایران است که شکها ،تردید ها و نگرانی ها در بارۀ پروگرام ذروی آنکشور را صراحت بخشد.

آقای بان میگوید او محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را تشویق خواهد کردتا بطور سازندۀ شامل شده و پیشنهادات غنی سازی یورانیوم را که توسط ادارۀ بین المللی انرژی ذروی طرح شده ، قبول نماید.

منشی عمومی موسسۀ ملل متحدروز دوشنبه در بیانات افتتاحیۀ کنفرانس پیمان عدم انتشار سلاح ذروی این تبصره ها را بعمل آورد. این کنفرانس یک ماهه در مقر ملل متحد در نیویارک دایر شده است .

محمود احمدی نژاد در اوایل روز دوشنبه گفته بود کهپیشنهادات کشورشروی خلع سلاح ذروی عملی وعادلانه است .

وی بمجرد مواصلت به نیویارک برای اشتراک در کنفرانس پیمان عدم انتشار ذروی ملل متحد این تبصره را نموده گفته بود، ایران خلع سلاح را بحیث (عامل بانفوذ در امنیت جهان ) احترام کرده وآنرا تعقیب خواهد کرد.

این بخُصوص انتظار برده میشود که احمدی نژاد پیشنهادی را برای آوردن تغیرات در پیمان عدم انتشار ذروی ارائه کند. همچنان وی شایدمساعی تحت سرپرستی ایالات متحده مبنی بر وضع دور تازه تعذیرات بخاطر غنی سازی یورانیوم علیۀ ایران را به استهزا بگیرد.

هلری کلنتن وزیرخارجۀ امریکا روز دوشنبه گفته بود کهرهبر ایران سعی خواهد کرد توجۀجهان را از آنچه وی ناکامی ایران در رعایت از پیمان عدم انتشار سلاح ذروی خواند،منحرف سازد.

قرار است خانم کلنتن نیز درکنفرانس روز دوشنبه خطابه ایراد کند.

XS
SM
MD
LG