لینک های دسترسی

تلاشهای تازه براى رهایى عبدالخالق فراهی


تلاشهای تازه براى رهایى عبدالخالق فراهی
<!-- IMAGE -->

حکومت افغانستان میگوید، تلاشها برای رهایی سفیر اختطاف شده افغان در پاکستان وارد مرحله جدید شده است.

عبدالخالق فراهى، کونسل جنرال اسبق در شهر پشاور و اخیرا نامزد سفیر یک و نیم سال قبل در آن شهر ربوده شد.

وحید عمر، سخنگوى رئیس جمهور کرزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت، امیدوارى وجود دارد که به زودى ملت افغانستانخبر خوش درین باره بشنود.

آقاى عمر، به پرسشهاى خبرنگارانکه چه مشکل عمده در راستاى تلاشها براى رهایى عبدالخالقفراهى وجود داشت؟ و رباینده گان چه تقاضاهاى کلان داشتند- که حکومت افغانستان نتوانست درین فرصت طولانى از عهده آنبراید - به این بهانه از دادن پاسخ خوددارى کردکه حفظ جان سفیر فراهى، مهم تر از همه مسایل دیگر است. لذا از هرگونه تبصره و دادن معلومات خوددارى میگردد.

آقای فراهی، نامزد سفیر افغانستان یک سال و چند ماه قبل، از منطقه حیات ابادشهر پشاور پاکستان،توسط افراد مسلح ناشناساختطاف شده بود و تا یکى دو روز قبل که نوار ویدیویى وى، به نشر رسیداز مرگ و زنده بودن اش، حد اقل در رسانه ها خبرى نبود.

اما به روز یکشبه نوار ویدیویى سفیر فراهى در برخى از تلویزیون هاى پاکستانى منتشر شد که در آن آقاى فراهى خواهان رهایى خود شده است.

باید یاداور شد که پس از نشر ویدیویى اقاى فراهى از طریق شمارى تلویزیون ها، مساله اختطاف فراهى، یک بار دیگر نماینده گان مردم در ولسى جرگه را بیدار کرد و در جلسه روز دوشنبه موضوع اختطاف نامزد سفیر مطرح شد و اعضاى ولسى جرگه از حکومت هاى افغانستان و پاکستان خواستند تا تلاشهاى خود را به خاطر رهایى فراهى تشدید بخشیده اقدامات جدى را رویدست بگیرند.

XS
SM
MD
LG