لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات اوباما با تیم امنیت ملی درمورد افغانستان و پاکستان


ملاقات اوباما با تیم امنیت ملی درمورد افغانستان و پاکستان

<!-- IMAGE -->

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده قرار است با تیم امنیت ملی خویش برای بحث درمورد افغانستان و پاکستان بروز پنجشنبه ملاقات نماید.

جلسۀ قصر سفید رابرت گیتس، وزیردفاع و هیلری کلنتن، وزیرخارجه و سایر مامورین ارشد استخباراتی و ضد دهشت افکنی را شامل است.

این جلسه یک روز بعد از آن بعمل می آید که یک مامور ارشد وزارت دفاع امریکا گفت علائم تشویق کننده ای وجود دارد مبنی برآنکه مشی جدید اداره اوباما درافغانستان حصول نتایج مثبت خود را آغاز کرده است.

مایکیل فلورنی، معین وزیر دفاع امریکا در بخش پالیسی بروز چهارشنبه به کمیته کانگرس گفت شورشیان پیشرفت شان را ازدست می دهند اما اوضاع شاید قبل از بهترشدن سخت تر شود.

تاکید بر دشواری اوضاع درمنطقه درحالی بیان می شود که تندروان طالبان بروز چهارشنبه حمله هم آهنگ شده انتحاری را بر اهداف حکومتی در جنوب غرب افغانستان انجام دادند که چهارنفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.

پنتاگون: سترتیژی افغان وامریکا کار میدهد

میشل فلورنوی، معین امور دفاع برای پالیسی وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبهبیک کمیتۀ کانگرس گفت ، شورش طلبی اوج خود را از دست میدهد امامسایل، قبل از آنکه بهتر شود، شاید مشکلتر گردد.

فلورنی گفت آزمونهای واقعی و خطرات باقمیانده اند اماطرزالعملهای جدید، تلفات افراد ملکی را بسیار کاهش داده است. وی گفت مساعی اعمار قوای نظامی و قوای پولیس افغانستان و ایجاد یک سیستم عدلی که ازآنها حمایت کند، شدت اختیار میکند.

خانم فلورنی میگوید، بعقیده او مساعیمتحدین در افغانستان بعد از یک وقت طولانی برای اولین با در مسیر درست قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG