لینک های دسترسی

نگرانی شدید افغانستان مبنی بر اعدام اتباع افغانی در ایران


<!-- IMAGE -->

به روز پنچشنبه برای دومین باردرظرف یک هفته صد ها تن از شهروندانافغان در برابر سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات خیابانی زده وبادادن شعار های ضد ایرانی از مقامات کشور ایران خواستن تا اعدام مهاجرین افغان را توقف بدهند.

گرچی تا هنوز دولت ایران رسما در مورد چنین اعدام ها ابراز نظر نکرده است اما مقامات دولت افغانستان میگویند در این مورد اقدامات دپیلوماتیک رااغار نموده اند.

احمد ظاهر فقیری سخنگو وزارت امور خارجه افغانستان بروزپنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت داکتر زلمی رسول وزیرامور خارجه افغانستان شازدافیرسفارت ایران در کابل رابوزارت خارجه فرا خوانده ومراتب نگرانی شدید حکومت ومردم افغانستان رامبنی بر اعدام اتباع افغانستان که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند بوی ابراز داشت واز شازدافیرسفارت ایران خواستن تامطابق به موازین پذیرفته بین الملی با افغان هارفتارشودوباید انها حق دست رسی به وکلا مدافع را داشته باشند.

در گذشته دولت افغانستان موافقت نامه رابا دولت ایران در رابطه به تبادله زندانیان به امضا رسانیده است.

سخنگو وزارت امور خارجه افغانستان میگوید وزیر امور خارجه افغانستان از مقامات ایرانی خواسته است تاروی همان موافقت نامه اجرااتی را انجام بدهد. این در حالی است که به اساس گزارش بی بی سی وزارت خارجه ایران نیز درهفته روان سید معصوم بدخش شازدافیرسفارت افغانستان درایران رااحضارومراتب اعتراض دولت ایران مبنی به تحرکات صورت گرفته علیه ایران در افغانستان واقدامات واظهاراتی غیرسازنده برخی مقامات افغان علیه ایران را بوی تسلیم نموده است.

درتظاهرات که امروزدرکابل صورت گرفت ودران شماری قابل توجهی اززنان نیز حضور داشتن زنان ازنهاد های ملی ومترقی وسازمان های بین الملی حقوق بشرخواستن تاازحقوق افغان های مهاجر در ایران حمایت بدارند.

درحالیکه مقامات ایرانی شماری دقیق افغان های که تا اکنون اعدام ویا در ان کشورزندانی میباشند اعلام نکرده اند امامقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید تا اکنون حدود شش نفراز افغان ها به جرم قاچاق مواد مخدردر ایران زندانی میباشند.

XS
SM
MD
LG