لینک های دسترسی

اتهام بی توجهی والی قندهار و نیروهای بین الملی در مبارزه با موادمخدر 


اتهام بی توجهی والی قندهار و نیروهای بین الملی در مبارزه با موادمخدر 
<!-- IMAGE -->

مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان در حالیکه می گوید تلاشها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. اماوالی ولایت قندهار ونیروهای بین الملی مستقر در افغانستان را متهم به بی توجهی در امر مبارزه با مواد مخدر نمودند.

زلمی افضلی سخنگو وزارت مبارزه با مواد مخدر که بروز دوشنبه در کابل با خبر نگاران صحبت می کرد با انتقاد از مقامات محلی در ولایت قندهار گفت والی ولایت قندهار به تعهد اش در رابطه به محو کشت کوکنار وفا نکرد است

اقای افضلی میگوید <<در مورد والی صاحب قندهارصددرصد گله داریم چنان که وعده شده بود به وعده وفا نکرد ووالی صاحب در این راستا باید بما گزارش مفصلی را ارایه بدارد که چرا کشت کوکنار را اجازه داد چرا اجازه کشت زهردر ان ولایت راداد گله ما این است که یک بته کوکنار هم در ان ولایت از میان نرفته است در سال گذشته در تمام ولایات افغانستان کشت کوکنار کاهش یافت ولی در ولایت قندهار هم چنان افزایش را نشان میداد.

اقای افضلی در حالیکه در امر مبارزه با مواد مخدر ازکمک های بموقع ایالات متحده به نیکی یاد اور شد از نیروهای بین المللی مستقر در ولایت هلمند انتقاد کرد که در برخی از ولسوالی ها به خصوص درولسوالی مارجه اجازه داده اند که دهقانان به کشت کوکنار شان ادامه بدهند

اقای افضلی گفت صحبت های که مردم و دهاقین با نیرو های بین الملی این بود که امسال کشت را از میان نبرد در سال اینده ما کشت نمی کنم . زمانیکه امروزهزاران سرباز ما درولسوالی مارجه برای تامین امنیت مبارزه میدارند فردا که ان ها بروند ما چگونه میتوانیم با پنجصد نفر عسکر امنیت را تامین بداریم ودر محو کشت کوکنار اقدام بداریم .

این نخستین باریست که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدریک مقام محلی را متهم به بی توجهی در امر مبارزه با مواد مخدر میدارد.

زلمی افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید درولایت نا امن هلمند جای که بیشترین کشتزار های کوکنار وجود دارد بیش از سی و سه درصد کشت کوکنار کاهش یافته و همچنان در سایر ولایات افغانستان نیز این روند با جدیت ادامه دارد.

درپاسخ به این انتقادات داکتر جیلانی معاون والی قندهارعصر روز دوشنبه در دیداری با خبرنگاران در حالی که پذیرفت در سال روان نسبت نبود بودجه کافی نتوانست کشت زار های کوکناررا تخریب بدارد گفت مقامات دولت برای مبارزه با مواد مخدربرای انها هیچ گونه کمک مالی را انجام نداده اند

وی میگوید: "بشما بهتر معلوم است که ازمیان برداشتن تریاک به یک مقدار مصارف نیاز دارد که برای کرایه تراکتورها وبرای مردمی که درمحو کشت کوکنار سهم میگیرند باید یک مقدارپول پرداخته شود در صورتیکه چنین مصارف نباشدنه تنها ولایت قندهار بلکه ولایات دیگر نیزنمیتوانند تا کشت کوکنار را تخریب بدارند به اساس همین مشکلات که انها در سال روان برای ما بودجه ارسال نکردند ما نتوانستیم تا کشت زارهای کوکنار را تخریب بداریم"

اما در پاسخ به انتقاد از عدم کارگردگی نیروهای بین المللی مستقر درولسوالی مارجه ولایت هلمندبرای محوکشت کوکنار خواهان نظر مسولان نیروهای بین الملی نیز شدیم ولی انها از هر گونه تبصره در زمینه خودداری نمودند

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با اشاره به افزایش تعداد معتادین مواد مخدر درافغانستان گفت که کلینیک های موجود برای تداوی معتادین اندک است و نیاز است تا هفت شفاخانه مجهز برای تداوی این معتادین ساخته شود.

به گفته وی همین اکنون در افغانستان بیشتر از یک و نیم ملیون نفر که بیشتر انان جوانان هستند به مواد مخدر معتاد هستند.

XS
SM
MD
LG