لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی نمایندگی سازمان ملل در مورد بیهوشی دختران مکاتب


نگرانی نمایندگی سازمان ملل در مورد بیهوشی دختران مکاتب
<!-- IMAGE -->

ستیفن دی مستورا نماینده خاصی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان نگرانی اش را در مورد نشرگزارشاتی بیهوشی دختران مکاتب در ولایاتی کندوز کابل ودایکندی ابرازنموده است.

در اعلامیه که دفترهیت خاص معاونت سازمان ملل (یونما) در اختیار رسانه قرارداده است از قول اقای دی مستورا امده است که "من درموردگزارشات اخیرازولایات کندوز دایکندی وکابل که شماری ازدختران مکاتب ازاثر استعمال نوع ازمواد کمیاوی مریض گردیده اند نگران میباشم".

در این اعلامیه اقای دی مستورا به حیث مامور عالی رتبه ملل متحد درافغانستان ازهمه موسسات ملل متحد خواسته است تا ناظر اوضاع باشند وبا اطفال افغانستان برای پیشبرد تعلیم وتربیه همکاری نمایند.

خانم مبارزمیگوید نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد از وزارت خانه های صحت عامه ومعارف افغانستانسازمان صحی جهانوموسسه حمایت از اطفال < یونسف > ومقامات محلی دولت افغانستانخواهان همکاری در این مورد شده است تا درجستجو راه های گردند تا در اینده از وقوع همچو حوادث در مکاتب دختران افغان جلوگیری صورت گرفته بتواند.

داکتر نیلاب مبارزسخنگو یونما میگوید تا هنوزدلایل بیهوشی دختران مکاتب در کابل وولایات معلوم نبست وبرای معلومات بیشتردر این مورد خون شماری ازاین متعلمین را به خارج از کشور فرستاده اند.

داکتر نیلاب مبارزمیگوید اقایدی مستورا از تمام موسسات سازمان ملل در افغانستان خواسته است تا در حمایت از حقوق اطفال افغانستان همکاری نمایند.

در اوایل ماه ثور امسال حدود سی تن از شاگردان لیسه نسوان ولایت کندوز بیهوش شدن که این سلسه ادامه یافت و ظرف دوهفته گذشته شماری دیگری از شاگردان مکاتب سه درکخدیجه الکبرا وفاطمه الزاهرا ولایت کندز یک بار مساب به بیهوشی شدند.

در حوادث مشابهی که در لیسه درخانی شهر کابل رخداد هفت دختر دومعلم ویک ملازم زمانی مسموم شدند که باران شدید در حال ریزش بود.

گرچی مقامات امنتی در مورد مسموم شدن دختران مکاتب تا اکنون معلومات کافی در اختیار رسانه ها قرار نداده اند ولی مقامات امنتی در گذشته همچو مسایل رابه گروه طالبان که مخالف رفتن دختران به مکاتب میباشند داده اند.

گرچی دختران که بیهوش شده بودند دوباره صحت یاب شده اند ولی حامد کرزی رئیس حمهور افغانستان که در حال حاضر درایالات متحده امریکا به سر میبرد به مسولان امنتی کشورهدایت داده است تا در کنارتلاش های جدی برای گرفتاری عاملین سم پاشی تدابیری جدی را برای محافظت ازمکاتب دختران رادر سراسر افغانستان رویدست بگیرند.

در اعلامیه که دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در اختیار رسانه ها قرارداده امده است که رئیس جمهور کرزی کسانی را که دست به چنین اعمال ضد انسانی میزنند دشمنانان خوانده که میخواهند مردم افغانستان رادر تاریکی ودور از علم ودانش قرار بدهند.

سال گذشته دختران مکاتب در ولایات کاپیسا وپروان در شمال کشور نیز با عین شیوه مسموم شده بودند ولی نتایج تحقیقات ان تا هنوزمعلوم نشد.

XS
SM
MD
LG