لینک های دسترسی

Breaking News

پناهندگان افغان - 2002-12-18


کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان می گويد اميدوارست در سال آينده به يک و نيم مليون پناهندهء افغان کمک کند بوطن شان بازگردند و پروگرام کمک برای چانشين ساختن آنها را در کشور شان توسعه بدهد. يک خبرنگار صدای امريکا در ژنيو ميگويد کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان در صدد بدست آوردن 195 مليون دالر جهت کمک به مليون ها پناهندهء افغان است که در کشورهای همسايه باقی ميمانند. مامورين ملل متحد ميگويند طی نه ماهء گذشته يک مليون و 800 هزار پناهنده به افغانستان بازگشته اند. علاوتاً 250 هزار پناه گزين داخلی نيز بزادگاه های شان بازگشته اند.

XS
SM
MD
LG