لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در کابل - 2002-12-19


حمله توسط بم دستی در خارج يک پايگاهء قوای حافظ صلح در کابل باعث هلاکت يک نفر و جراحات حد اقل دو تن ديگر گرديد. حمله ءامروزی در پايگاهء قوای کمک امنيتی بين المللی 22 مليتی بنام کمپ وير هوس رخ داد. جزئيات واقعه هنوز معلوم نيست. گزارش ها حاکيست که مردی به دروازه ء عمومی پايگاه نزديک شد يا اينکه بم دستی را پرتاب کرد و يا اينکه می خواست آنراپرتاب کند که هدف گلوله باری محافظين قرار گرفت. معلوم نيست که حمله کننده از اثر گلوله باری کشته شد و يا از اثر انفجار بم دستی. انفجار باعث جراحات دو تبعه ء فرانسه مربوط يک گروه ء خيريه و دو ترجمان قوای حافظ صلح گرديد. پيمانهء جراحات آنها معلوم نيست. . در کابل در حدود 4800 عسکر حافظ صلح مستقر هستند و همچنان هزاران عسکر امريکائی و متحدين در جستجوی بقايای طالبان و اعضای شبکه ء دهشت افگنی القاعده می باشند. بروز سه شنبه دو عسکر امريکائی و ترجمان افغان شان وقتی مجروح شدند که مردی در کابل بم دستی را بر موتر شان پرتاب کرد.

XS
SM
MD
LG