لینک های دسترسی

Breaking News

حملهء انتحاری در کابل - 2002-12-20


دو کارگر افغان که شام پنجشنبه در يک حمله ء انتحاری بم دستی در خارج پايگاهء قوای بين المللی حافظ صلح در کابل مجروح شده بودند، وفات يافته اند. حمله کننده نيز درين واقعه هلاک شد. او يک يا دو بم دستی را پرتاب کرده و دو ژورناليست فرانسوی را نيز مجروح ساخت. يک سخنگوی قوای حافظ صلح گفت حمله کننده در صف کارگرانی داخل شده بود که قبل از دخول به کمپ تلاشی ميشدند. او وقتی کشته شد که بم دستی ای را که بکمر خود بسته بود منفجر گرديد. مدير سازمان خيريهء آئينه که مقر آن در پاريس است گفت جراحات ژورناليستان خطر مرگ ندارد.

XS
SM
MD
LG