لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر اکثريت سنا استعفی می کند - 2002-12-20


ترنت لات رهبر حزب چمهوری خواه در مجلس سنای کانگرس ايالات متحده در خلال مشاجرات بخاط بياناتش در مورد طرفداری از جدا ساختن سفيد پوستان و سياه پوستان، از رهبری حزب در مجلس سنا استعفی می کند. منبع حزب چمهوری خواه می گويند ترنت لات امروز جمعه از رهبری اکثريت در مجلس سنا استعفی می کند. استعفی او تحت فشار از داخل حزب صورت می گِرد تا مشاجرات خاتمه بيابد. ترنت لات بار اول بخاطری مورد انتقاد قرار گرفت که از مبارزات انتخاباتی سال 1948 ستروم ترمند کانديد طرفدار جدائی نژادها ستایش کرده بود.

XS
SM
MD
LG