لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط مواد مخدر در سرحد بين افغانستان و تاجکستان - 2002-12-20


محافظين سرحدی روسيه در تاجکستان به تعقيب قتل سه قاچاق بر مظنون در تبادلهء آتش، بيش از 110 کيلوگرام ترياک خام را در سرحد بين افغانستان و تاجکستان ضبط کردند. محافظين بروز جمعه گفتند آنها اين مردان را بروز پنجشنبه ديدند که از دريای پنج که سرحد دو کشور است می گذشتند و وقتی کوشش کردند آنها را توقيف کنند با مقاومت مسلحانه مواجه گرديدند. قبلاًٌ در جريان اين ماه عساکر روسی بيش از 800 کيلوگرام مواد مخدر را در سرحد ضبط کردند. اين بيشترين مقدار مواد مخدری بود که در سال جاری در منطقه ضبط گرديده است. مقامات تخمين ميکنند که در حدود 4 تن مواد مخدر در طول سال جاری ضبط گرديده است. تاجکستان يکی از راه های عمدهء قاچاق مواد مخدريست که از افغانستان به روسيه و اروپای غربی برده می شود. روسيه موافقه نموده 20 هزار عسکر خود را در تاجکستان مستقر سازد تا سرحدات را بمقابل قاچاق بران مواد مخدر و اسلحه و مسلمانان افراطی حفظ نمايند.

XS
SM
MD
LG