لینک های دسترسی

ادعای دوژورناليست شبکه ء تلويزيونی الجزيره  مبنی بر بدرفتاری توسط قوای بين المللی حافظ صلح - 2002-12-20


دو ژورناليست تلويزيون الجزيره مقيم قطر گزارش دادند که عساکر هالندی قوای حافظ صلح در کابل با آنها بدرفتاری کردند. سيد حشمت الله مصلح پروديوسر تلويزيون بروز جمعه گفت او و خبرنگار افغان الجزيره در حالی برای شش ساعت مورد تحقيقات قرار گرفتند که چشمان شان راعساکر هالندی حافظ صلح بسته بودند. اين ژورناليستان گفتند وقتی توقيف شدند که می خواستند عواقب حملهءبم دستی روز پنجشنبه را در پايگاهء عمدهء حافظ صلح در کابل فلمبرداری کنند. دران حمله دو کارگر افغان کشته شدند. سيد حشمت الله مصلح يک آستراليائی افغان الاصل گفت بخاطری که بازويش برای 4 ساعت بسته بود احساس را در يک بازوی خود از دست داده است. او گفت عساکر هالندی حتی بعد ازانکه کارت های ژورناليستی آنها را نيز ديدند اين رفتار خود را ادامه دادند. آژانس خبرگزاری رويتر گفت ساير خبرنگاران نيز که کوشش کردند در مورد حمله بر پايگاه گزارش تهيه کنند از سؤ رفتار شکايت کردند. يک نطاق قوای امنيتی تحت رهبری ترکيه بخبرنگاران گفت در مورد واقعه اطلاعی ندارد.

XS
SM
MD
LG