لینک های دسترسی

علت سقوط هليکوپتر در کابل نواقص تخنيکي بود - 2002-12-23


مامورين آلمانی ميگويند علت سقوط روز يکشنبه ء هليکوپتر که باعث هلاکت هفت محافظ صلح آلمان در کابل شد، احتمالاً نقص تخنيکی بوده است. يک نطاق وزارت دفاع آلمان بروز دوشنبه گفت مدارک ابتدائي از صحنه علائمی را بروز نميدهد که حمله ای صورت گرفته باشد. او گفت لاشهء هليکوپتر به آلمان انتقال داده ميشود تا آزمايشات بيشتری روی آن صورت گيرد و نتايج آن چندين هفته بعد اعلام خواهد شد. شاهدان عينی که سقوط هليکوپتر را ديده اند ميگويند چنان معلوم ميشد که هليکوپتر قبل از سقوط در يک منطقهء صنعتی کابل و شعله ور شدن نواقص تخنيکی پيدا کرده بود. اين سانحه بدترين ضايعه برای قوای بين المللی حافظ صلح از زمان آغاز کار آن در يک سال قبل باينطرف است. در عين زمان آژانس خبرگزاری اسو شیتد پرس گزارش ميدهد که يک راکت بروز دوشنبه بر شهر جلال آباد اصابت کرد ولی خسارات يا جراحاتی را سبب نشد. آژانس ميگويد راکت بهدف اصلي اش که يک قشلهء عسکری بود اصابت نکرد. بروز يکشنبه انفجاری در شهر قندهار باعث هلاکت دو نفر و جراحات چندين تن ديگر شد. حد اقل يکی از قربانيان يک عسکر افغان معرفی شده است.

XS
SM
MD
LG