لینک های دسترسی

پاکستان و ايران روی همکاری نزديک موافقه کردند - 2002-12-24


پاکستان و ايران موافقه نمودند تا همکاری های شان را در را در رشته های تجارت، اقتصاد، دفاع، تعليم و تربيه و مخابرات تحکيم کنند. اين توافق در جريان سفر سه روزهء محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران به پاکستان صورت گرفت. کمال خرازی، وزير خارجهء ايران که معيت خاتمی را دارد مذاکرات وسيعی را با خورشيد محمود کسوری، وزير خارجهء پاکستان ملاقات کرد. توجهء اين مذاکرات بر افغانستان و منازعات بين هند و پاکستان روی موضوع کشمير متمرکز بود. قبلاً محمد خاتمی اعلام کرد که کشورش مصمم است انرژی ذروی را برای مقاصد صلح آميز انکشاف دهد. او گفت تهران باوجود انتقادات شديد ايالات متحده، ميخواهد ساختمان دستگاهء ذروی را در جنوب ايران تکميل کند.

XS
SM
MD
LG