لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی ميگويد سالی که گذشت بهبودی هائی به ارمغان آورد - 2002-12-24


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان ميگويد طی يِک سالی که در قدرت بوده بهبودی هائی در کشور رونما شده است ولی حکومتش هنوز با قوماندان های قدرتمند محلی در مبارزه است. رئيس دولت انتقالی افغانستان بروز سه شنبه در مراسم تجليل از اولين سالگرد بقدرت رسيدنش در کابل صحبت ميکرد. حکومت کرزی در قسمت تمديد نفوذ خود بخارج کابل مشکلاتی داشته است. جنگ سالاران تنظيمی بر بسياری از شهرها و شهرک ها تسلط دارند. حامد کرزی اميدوار است بمنظور کمک در راهء تمديد صلاحيت حکومت مرکزی اردوی ملی را تاسيس کند. حامد کرزی بتاريخ 22 دسمبر سال 2001 بحيث رئيس دولت مؤقت قدرت را بدست گرفت. او متعاقباً در ماهء جون توسط لويه جرگه برياست يک حکومت انتقالی 18 ماهه انتخاب گرديد.

XS
SM
MD
LG