لینک های دسترسی

Breaking News

شورای امنيت ملل متحد از پيمان عدم تعرض افغانستان و همسايگانش حمايت کرد - 2002-12-25


شورای امنيت ملل متحد از پيمان عدم تعرض که بروز يکشنبه بين افغانستان و شش همسايهء آن امضا شد پشتيبانی ميکند. شورای امنيت بروز سه شنبه از آنچه اعلاميهء کابل خوانده شده باتفاق آرا پشتِبانی کرد. اعلاميهء ملل متحد از کوفی انان سرمنشی ملل متحد خواستار ميشود تا در مورد تطبيق اعلاميه گزارش بدهد. اظهار اميدواری گرديده که پيمان عدم تعرض مداخلات خارجی را در امور کابل قطع کند. کشورهای خارجی برای بيش از 20 سال در منازعهء تباه کن افغانستان دست داشته اند. بروز يکشنبه چين، ايران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان در کابل با افغانستان يک پيمان عدم تعرض را امضا کردند. اعلاميهء کابل دقيقاً يک سال بعد از بقدرت رسيدن حامد کرزی بعد از سقوط طالبان امضا شد.

XS
SM
MD
LG