لینک های دسترسی

توقيف نه نفر در شرق افغانستان - 2002-12-27


قوای نظامی ايالات متحده ميگويد به تعقيب کشف راکت انداز در شرق افغانستان نه نفر را توقيف کرده است. يک نطاق قوای نظامی ميگويد عساکر در گزمهء عادی و روزمرهء شان بروز جمعه در نزديک شهر خوست محل راکت انداز را کشف کردند. عساکر همچنان اسلحه و مهمات را از نزد مظنونين ضبط نمودند. در شرق افغانستان بطور منظم راکت شليک ميشود ولی ندرتاً جراحات و يا خساراتی را سبب ميگردد.

XS
SM
MD
LG